- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

Syrerefluks og idiopatisk pulmonal fibrose: jagten på definitive svar

portret-wuyts-new.png

Det er stadig usikkert, om interventioner med henblik på at kontrollere syrerefluks kan påvirke udvikling af lungefibrose. 'Nu er tiden kommet til at lede efter dokumentation', siger professor Wim Wuyts (Universitetshospitalet i Leuven i Belgien) i en ledende artikel i European Respiratory Journal.

Har behandlingen af syrerefluks hos patienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) nogen gavnlig virkning på IPF? Det spørgsmål har optaget forskerne i årevis. Der er en del epidemiologisk dokumentation på øget forekomst af syrerefluks ved IPF og andre fibrosesygdomme. Kliniske og eksperimentelle data tyder også på, at kronisk udsættelse for syre i de nedre luftveje og alveolerne kan bidrage til fibroseprocessen i lungen. Desuden tyder data på, at okkult (skjult) aspiration kan spille en rolle i nogle tilfælde af akut forværring af IPF. Alle disse resultater støtter hypotesen om, at behandling af syrerefluks kan påvirke IPF's forløb. Hvorfor så ikke starte behandling af syrerefluks hos IPF-patienterne med det samme? 

'Der er endnu ikke dokumentation for effekten af syrerefluksbehandling', forklarer Wim Wuyts.

Undersøgelser, der vurderer effekten af antacidabehandling, har givet modstridende resultater. Antacida er midler, som neutraliserer syren i maven. 'Men disse undersøgelser med antacida var retrospektive', siger Wim Wuys, 'og ikke randomiseret for antacidabehandling eller stratificeret for ubalancer i samtidige sygdomme. Kun prospektive randomiserede kontrollerede studier kan potentielt give det definitive svar på spørgsmålet om antacidabehandling hos IPF-patienter.' Da behandling med antacida som protonpumpehæmmere og H2-receptorantagonister ikke undertrykker syrerefluks, kan kirurgisk korrektion af unormal syrerefluks være en passende behandling for patienter med IPF for at minimere yderligere angreb på lungen på grund af syrerefluks.

acid_reflux_visual_belung.jpg

Der blev publiceret interessante resultater om denne type behandling i European Respiratory Journal i 2016. Forskeren Raghu og kolleger offentliggjorde resultater fra et studie, som viste, at laparoskopisk antireflukskirurgi (LARS) var sikker hos 27 IPF-patienter med forværring af symptomer og lungefunktion, trods antacidabehandling. Laparoskopisk kirurgi, populært kaldet kikkertoperationer, er en moderne operationsteknik, hvor man opererer gennem små snit. Der var ingen akutte forværringer af IPF i perioden umiddelbart efter operationen og ingen dødsfald i de første 90 dage efter LARS. Desuden kontrollerer proceduren effektivt gastroøsofageal refluks (GOR). Der blev observeret en tendens til stabilisering af FVC, selvom hastigheden af fald i FVC før og efter LARS ikke var statistisk forskellig.

Dette studie ser ud til at være lovende, men Wim Wuyts har flere kritiske kommentarer til det. En af begrænsningerne er, at studiet var ukontrolleret, og patienterne var nøje udvalgt, dvs. ung alder og relativt velbevaret lungefunktion. 'Der er stadig et presserende behov for prospektive og kontrollerede forsøg med tilstrækkelig styrke til at fastslå, om GOR-rettet behandling, enten kirurgisk eller medicinsk, er gavnlig for IPF-patienter', slutter Wim Wuyts. 

Reference:
Wuyts W and Crestani B. Gastro-oesophageal reflux and idiopathic pulmonary fibrosis: in search of evidence. Eur Respir J 2016; 48: 623–625
Raghu G, Morrow E, Collins BF, et al. Laparoscopic anti-reflux surgery for idiopathic pulmonary fibrosis at a single. Eur Respir J 2016


disclaimer
zinccode