- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

ILS og lungekræft: en meget sjælden, men uheldig kombination

Én ulykke kommer sjældent alene

Det er nok det, patienterne tænker, når de både får diagnosen interstitiel lungesygdom (ILS) og lungekræft. Desværre forekommer denne sygdomskombination oftere, end man kunne forvente ud fra et tilfældighedsprincip. Portugisiske forskere har evalueret behandlingsmulighederne for disse patienter, der tilsyneladende sidder som en lus mellem to negle.

lung_cancer_visual_belung.jpg

Incidensen af lungekræft er ifølge Linhas og kolleger i Portuguese Journal of Pulmonology 5 gange højere hos patienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) end i befolkningen generelt. Derudover kan specifikke former for ILS også øge sandsynligheden for at få lungekræft. Denne samtidige forekomst af ILS og lungekræft er en udfordring for klinisk praksis, fordi behandlingen af den ene sygdom kan påvirke symptomerne på eller forløbet af den anden sygdom negativt.

Kemoterapi er f.eks. uundværlig ved behandling af lungekræft, men patienter med både lungekræft og ILS, der får kemoterapi, kan være i risiko for akut kemoterapirelateret forværring af ILS. Hidtil er der ikke opnået enighed om en optimal behandlingsstrategi for patienter med lungekræft og ILS, og der er heller ingen evidens, der kan støtte en bestemt strategi. Endnu en ulempe er, at de normalt er udelukket fra de fleste kliniske forsøg, og det gør det svært at finde afgørende evidens for den bedste behandling af denne specifikke patientgruppe. 

Hidtil er der ikke opnået enighed om en optimal behandlingsstrategi for patienter med lungekræft og ILS, og der er heller ingen evidens, der kan støtte en bestemt strategi

Som det er nu, bør behandling af lungekræften overvejes hos patienter, der både har lungekræft og ILS, men tværfaglig evaluering af behandlingsmulighederne er obligatorisk. Man bør også tage hensyn til patientens holdning, når den endelige beslutning tages. Der er et presserende behov for prospektive studier i behandling af lungekræft hos ILS-patienter, og de kan måske åbne nye muligheder for denne hårdt ramte patientgruppe. 

Referencer:
Linhas R, et al. Concomitant lung cancer and interstitial lung disease: A challenge in clinical practice. Rev Port Pneumol. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rppnen.2016.11.008


disclaimer
zinccode