- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

Presserende behov for at forebygge ILS forårsaget af skibsmotorer

Store skibe, der sejler majestætisk langs kysten: Det kan være et smukt syn, men lungerne kan komme til at lide under det. Udledningerne fra skibsmotorer udløser inflammatoriske processer, der påvirker udviklingen af interstitielle lungesygdomme (ILS), og derfor bør forskerne argumentere for, at der bliver indført effektive partikelreducerende foranstaltninger på disse skibe.

"Makrofager er kendt som immunsystemets skraldemænd, og de reagerer mere følsomt på partikler i lungerne end lungeepitelceller, fordi de er 'første forsvarslinje' mod fremmedlegemer i lungerne"

Forskere fra Finland, Tyskland og Luxemborg har offentliggjort en artikel i tidsskriftet PLOS One, som viser, at udledninger fra skibe har en negativ indvirkning på helbredet hos beboerne i kystområder. Makrofagerne spiller en vigtig rolle i denne mekanisme. Sean Sapcariu, førsteforfatter af studiet og ph.d.-studerende ved Universitetet i Luxembourg, forklarer: "Makrofager er kendt som immunsystemets skraldemænd, og de reagerer mere følsomt på partikler i lungerne end lungeepitelceller, fordi de er 'første forsvarslinje' mod fremmedlegemer i lungerne, f.eks. bakterier eller endog fine støvpartikler."

ship_visual_belung.png

Forskerne fandt ud af, at partikler, som udledes fra den tunge fuelolie og fra dieseludstødningen (to af de vigtigste brændstoffer i skibsmotorer), havde tilsvarende høje toksiske effekter på makrofagerne. Overraskende nok er de toksiske effekter, der fører til celledød, lidt lavere ved udledningerne fra den tunge fuelolie, selvom koncentrationerne af kendte toksiske forurenere i udledningerne fra den tunge olie er meget højere. Det betyder, at et forbud mod tung fuelolie til kystskibsfart, som er i støbeskeen og allerede delvist indført, sandsynligvis er mindre gavnligt end forventet i forhold til at beskytte menneskers helbred i kystområder. Ifølge Sapcariu ville den enkleste og sikreste måde at afbøde de negative sundhedsmæssige effekter af udledninger fra skibsmotorer på, være at indføre effektive partikelreduktionsforanstaltninger som f.eks. rensning af udstødningsgassen og partikelfiltre.

Reference:
Sean C. Sapcariu et al. Metabolic Profiling as Well as Stable Isotope Assisted Metabolic and Proteomic Analysis of RAW 264.7 Macrophages Exposed to Ship Engine Aerosol Emissions: Different Effects of Heavy Fuel Oil and Refined Diesel Fuel. PLOS ONE, 2016; 11 (6): e0157964 DOI: 10.1371/journal.pone.0157964

Science Daily


disclaimer
zinccode