- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

IPF: tværfaglig tilgang er vigtig for en tidlig diagnose

Patienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) skal have stillet diagnosen og komme i behandling så hurtigt som muligt. Men det er lettere sagt end gjort, når der ved mange andre lungesygdomme er symptomer, der ligner symptomerne på IPF. I deres konsensusdokument om diagnosticering og behandling af IPF vejleder Robalo Cordeiro og kolleger om denne udfordring. De understreger, hvor vigtigt det er at øge kendskabet til IPF, og at patienterne bliver henvist så tidligt som muligt. De anbefaler kraftigt, at erfarne lungemedicinere, radiologer og patologer arbejder sammen i et tværfagligt team, således at de kan stille diagnosen korrekt og behandle sygdommen.

consultation_visual_belung.jpg

"IPF er en livstruende sygdom"

IPF er en livstruende sygdom, så det er ekstremt vigtigt at stille diagnosen tidligt og få henvist IPF-patienterne. Vil du ikke føle dig mere tryg, hvis du vidste, at din praktiserende læge kan genkende symptomerne på IPF og henviser dig til et team af specialister? De portugisiske eksperter er enige: I konsensusdokumentet understreger de, at det er meget vigtigt at øge de praktiserende lægers kendskab til symptomerne på IPF. Patienter, der har symptomer på IPF, skal også henvises til udredning og korrekt behandling af sygdommen hos et erfarent team af lungemedicinere, radiologer og patologer.

For at kunne stille diagnosen skal andre kendte årsager til interstitiel lungesygdom udelukkes. En af de procedurer, der skal udføres på diagnosetidspunktet, er en særlig billeddiagnostisk teknik kaldet HRCT (high resolution computed tomography). Denne teknik bruges til at identificere typiske mønstre i forandringer ved UIP (usual interstitial pneumonia), en relativt almindelig form for interstitiel lungesygdom. Tilstedeværelsen af disse UIP-mønstre understøtter diagnosen IPF. Når der er tvivl om, hvorvidt dette mønster er tilstede, kan der tages en lungebiopsi. Men det er ikke nok: Ud over de standardiserede HRCT-oplysninger og histopatologien beskriver konsensusdokumentet, at den tværfaglige tilgang også kræver, at man anvender alle ikke-standardiserede data, som er tilgængelige for den enkelte patient, f.eks. bronkoalveolær lavage, serologiundersøgelser og biomarkører.

I forhold til behandling af IPF diskuterer eksperterne ikke-farmakologiske behandlinger som respiratorisk rehabilitering, iltbehandling og lungetransplantation. De giver også en oversigt over de nye lægemidler, som er blevet tilgængelige til behandling af IPF. Disse lægemidler er de første, der kan forsinke sygdomsprogressionen. De portugisiske forskere lægger vægt på, at behandlingsstrategien skal passe til den enkelte patient. Ifølge dem er det vigtigere at se på sygdommens kliniske adfærd end lungefunktionsparametrene.

Reference:
Robalo Cordeiro C, Campos P, Carvalho L, et al. Consensus document for the diagnosis and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: Joint Consensus of Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear e Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica. Rev Port Pneumol 2016;22:112-22.


disclaimer
zinccode