- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

Forbedring i palliativ behandling til IPF-patienter

På trods af fremskridt i forhold til at bremse progressionen af idiopatisk pulmonal fibrose  (IPF) er det stadig en progredierende dødelig sygdom. Ville ekstra støtte i IPF-patienternes sidste livsfase ikke lette tilværelsen for mennesker med symptomer som kortåndethed, smerter, dyspnø og stress? Ifølge forskere fra Helsinkis centrale Universitetshospital vil en avanceret plejeplan kunne gøre en forskel for IPF-patienterne.

sick_men_visual_belung.jpg

"Prognosen for patienter, der får diagnosen IPF, er en medianoverlevelse på to til syv år"

Prognosen for patienter, der får diagnosen IPF, er en medianoverlevelse på to til syv år. Det giver stor usikkerhed hos patienterne, idet de har begrænsede behandlingsmuligheder, og lungetransplantation er i øjeblikket den eneste mulighed for helbredelse. Men hvad nu hvis deres situation bliver forværret, og lungetransplantation ikke er en mulighed? Mange IPF-patienter står i denne vanskelige situation og kan kun vælge ekstra vejledning og støtte i de sidste stadier af sygdommen.

Rajala og kolleger analyserede data fra 59 patienter i de sidste seks måneder af deres liv for at finde ud af, hvad den øjeblikkelige status for palliativ behandling hos patienter med IPF er i Finland. I dette landsdækkende studie døde de fleste af patienterne (80 %) på et hospital med igangværende livsforlængende procedurer som antibiotika og diagnostiske undersøgelser, lige indtil de afgik ved døden. Kun hos en tredjedel af patienterne var der taget beslutninger vedrørende livsafslutning, og de fleste af dem blev taget i de tre dage op til patientens død. Studiet viser, at beslutninger vedrørende livsafslutning blev taget sent i patienternes liv. Det var bemærkelsesværdigt, at man i ingen tilfælde konsulterede en specialist i palliativ behandling. Henvisninger til hospice var også meget sjældne, selvom det til dels kan skyldes, at denne form for tilbud er sjælden i Finland.

Hos patienter med IPF er det ofte uklart, hvilke patienter der forbliver stabile, og hvilke der oplever et hurtigt fald i lungefunktionen eller akut forværring. Forskerne mener, at de nuværende retningslinjer ser ud til at være dårligt implementeret i klinisk praksis. Forskerne konkluderer, at sene beslutninger vedrørende livsafslutning og igangværende livsforlængende procedurer i de sidste dage afspejler en uforudsebar død og manglende planlægning af palliativ behandling. I stedet for at vente til patientens sidste dage kunne et tidligere tilbud om en avanceret behandlingsplan og samtaler om behandlingspræferencer i flere tilfælde være en passende måde at forbedre den palliative behandling til IPF-patienter på.

Reference:
Rajala et al. End-of-life care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. BMC Palliative Care (2016) 15:85


disclaimer
zinccode