- Belung Magazine
Dette websted bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse. Ved at bruge dette websted accepterer du deres brug OK, jeg er enig Nej, giv mig mere info

Hvorfor får mænd sarkoidose tidligere end kvinder?

Nogle mænd kan godt lide at være foran, når det handler om sport, men sygdom er ikke noget, man ønsker at overgå det smukke køn i. Desværre for svenske mænd overgår de deres kvindelige landsmænd, når det kommer til tidligere debut af sarkoidose. I Sverige er mænd 10 år yngre end kvinder, når de får stillet diagnosen sarkoidose. 

Elisabeth Arkema og hendes kolleger på Karolinska Institutet har undersøgt aktuel incidens og prævalens af sarkoidose ved hjælp af svenske befolkningsbaserede registerdata. Sarkoidose er en sygdom med ukendt årsag, hvor lungerne ofte er involveret. Den er forbundet med øget aktivitet i immunsystemet, og der dannes derfor klynger af immunceller kaldet granulomer. Til trods for de videnskabelige fremskridt, der er sket, siden sarkoidose blev beskrevet for første gang for mere end 100 år siden, er der meget, vi ikke ved om sygdommen. Variationer i tid, sted, alder, køn og andre karakteristika kan give vigtige oplysninger om, hvordan og hvorfor sarkoidose opstår.

Forskerne identificerede voksne med et sarkoidosekodet besøg fra det nationale patientregister og fandt ud af, at den højeste prævalens blev observeret i nordlige områder, der ikke er så tæt befolket. Forskerne mener, at dette kan skyldes, at man oftere udsættes for ting, der er mere almindelige i landområder, f.eks. fyr, jord, ler eller erhverv (f.eks. metalindustri, landbrug). Alternativt kunne den observerede geografiske variation skyldes den genetiske sammensætning hos personer, som bor i forskellige regioner i Sverige. Forskerne understreger, at den observerede geografiske variation ikke understøtter hypotesen om, at flåtbårne bakterier som Borrelia burgdorferi eller Rickettsia helvetica er årsag til sarkoidose, da flåter er mere almindelige i de sydlige og kystnære regioner, hvor den laveste prævalens blev observeret.

Gennemsnitsalderen hos personer, der levede med sarkoidose i Sverige i 2013, var 56 år. Alderen ved diagnosen hos mænd var 10 år lavere end for kvinderne: medianalder henholdsvis 44,9 år og 54,0 år. Incidensen toppede hos mænd i alderen 30–50 år og hos kvinder i alderen 50-60 år. Forskerne siger, at den tidligere debut hos mænd kan skyldes en miljøfaktor, som er mere almindelig hos mænd, og som man udsættes for i en yngre alder, f.eks. via sit erhverv. Køn spiller også en rolle i forekomsten af sarkoidose på grund af gener, hormoner eller en anden endnu ikke identificeret faktor. 

sick_patient_visual_belung.jpg
Forskerne konkluderer, at fremtidige studier bør undersøge risikofaktorerne for sarkoidose hos mænd og kvinder hver for sig, for at opklare årsagerne til de observerede forskelle.

Reference:
Arkema EV, Grunewald J, Kullberg S, et al. Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden. Eur Respir J 2016; 48: 1690–1699


disclaimer
zinccode