- Belung Magazine
Tämä sivusto käyttää evästeitä selailukokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä tätä sivustoa suostut käyttämään niitä OK, olen samaa mieltä Ei, anna lisätietoja

”Tukea niille, jotka tukevat potilaita”

Kuin jäisi junan alle. Siltä todennäköisesti tuntuu, kun saa diagnoosin kuolemaan johtavasta sairaudesta, kuten idiopaattisesta keuhkofibroosista (IPF:stä). Potilaan lisäksi myös läheisillä on edessään vaikeita aikoja. Tanskalaiset tutkijat tukevat ajatusta, että omaishoitajat otettaisiin mukaan jo sairauden alkumetreillä. Tukemalla potilaita ja omaishoitajia terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata heitä ahdistavan ajanjakson läpi.  

helping_hand_visual_belung_home.jpg

IPF-potilailla keuhkojen toiminta heikkenee progressiivisesti. Samoin oiretaakka kasvaa vähitellen, mikä lopulta johtaa kuolemaan. Dorthe Overgaard (Metropolitan University College, Kööpenhamina, Tanska) kollegoineen halusi saada lisää tietoa potilaiden kokemuksista ja heidän tarpeistaan sairauden aikana, samoin kuin omaishoitajiin kohdistuvasta taakasta. Tutkijat toteuttivat laadullisen tutkimuksen, jossa käytettiin 25 tanskalaisen IPF-potilaan ja omaishoitajan syvähaastatteluja. Tavoitteena oli tutkia IPF-potilaiden ja heidän omaishoitajiensa elämänlaatua.

IPF-diagnoosi on potilaan kannalta murskaava, mutta erityishuomiota pitäisi kiinnittää myös potilaan hoitajiin

IPF-diagnoosi on potilaan kannalta murskaava, mutta erityishuomiota pitäisi kiinnittää myös potilaan läheisiin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että omaishoitajat tarkkailevat potilaita jatkuvasti ja ovat erityisen valppaita voimakkaiden yskänkohtausten aikana, joita potilailla esiintyy usein aamuisin ja iltaisin. Tutkimuksen huolestuttava tulos on, että omaishoitajat tuntevat usein epävarmuutta ja yksinäisyyttä vastuullisen tehtävän edessä. IPF-potilaiden puolisot ottavat vähitellen ja huomaamattomasti kotityöt hoitaakseen, koska potilaat eivät enää pysty hoitamaan osaansa. Luonnollisesti tämä on vaativaa läheisen emotionaalisen kuormituksen lisäksi. Potilas puolestaan tuntee tästä syyllisyyttä.

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että tutkimuksesta käy ilmi tarve ottaa omaishoitajat mukaan heti IPF:n diagnosointihetkestä lähtien. ”Omaishoitajat ovat resurssi mutta samalla myös tämän kuolemaan johtavan sairauden uhreja. On tärkeää varmistaa, että läheiset saavat itsekin tukea tukiessaan potilasta.” 

Viite:
Overgaard D, Kaldan G, Marsaa K, et al.
The lived experience with idiopathic pulmonary fibrosis: a qualitative study. Eur Respir J 2016; painossa.


disclaimer
OFE33/25082017