- Belung Magazine
Tämä sivusto käyttää evästeitä selailukokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä tätä sivustoa suostut käyttämään niitä OK, olen samaa mieltä Ei, anna lisätietoja

Miksi miehet sairastuvat sarkoidoosiin naisia nuorempina?

Ruotsalaiset miehet sairastuvat sarkoidoosiin nuorempina kuin naiset. Mutta miksi? Karoliinisen instituutin tutkimusryhmä lähti selvittämään syitä tähän.

sick_patient_visual_belung.jpg

Karoliinisessa instituutissa työskentelevä Elisabeth Arkema kollegoineen tutki sarkoidoosin tämänhetkistä yleisyyttä ja esiintyvyyttä käyttämällä ruotsalaisväestön rekisteritietoja. Sarkoidoosin aiheuttajaa ei tiedetä, mutta usein tauti kohdistuu keuhkoihin. Tautiin liittyy lisääntynyttä immuunijärjestelmän aktiivisuutta, joka aiheuttaa immuunisolurykelmiä, joita kutsutaan granuloomiksi. Sarkoidoosi todettiin ensimmäisen kerran yli 100 vuotta sitten ja vaikka tieteellisiä edistysaskeleita onkin otettu, sairaudesta tiedetään silti varsin vähän. Aika-, paikka-, ikä- ja sukupuolikohtaiset muuttujat ja muut luonteenomaiset piirteet voivat tarjota tärkeää tietoa siitä, kuinka ja miksi sarkoidoosi kehittyy.

Tutkijat hakivat kansallisesta potilasrekisteristä aikuispotilaita, joiden tiedoissa oli mikä tahansa sarkoidoosiin viittaava potilaskäynti. Tiedoista kävi ilmi, että tautia esiintyi eniten pohjoisilla harvaan asutuilla alueilla. Tutkijoiden hypoteesi on, että tämä voisi selittyä altistuksella, joka on yleisempää maaseutumaisilla alueilla: esimerkiksi altistuminen mäntypuulle, maaperälle tai savelle tai tietty ammatillinen altistuminen (esim. metalliteollisuus, maatalous). Vaihtoehtoisesti havaittu maantieteellinen vaihtelu voisi selittyä Ruotsin eri alueilla elävien henkilöiden geneettisellä rakenteella. Tutkijat korostavat, että havaittu maantieteellinen vaihtelu ei tue hypoteesia, että punkkien levittämät bakteerit, kuten Borrelia burgdorferi tai Rickettsia Helvetica aiheuttavat sarkoidoosia, sillä punkit ovat yleisempiä maan eteläosissa ja rannikolla, jossa tautia kuitenkin esiintyy vähemmän.

Vuonna 2013 ruotsalaisten sarkoidoosia sairastavien henkilöiden keskimääräinen ikä oli 56 vuotta. Diagnoosihetkellä miehet olivat kymmenen vuotta nuorempia kuin naiset: sairastuneiden miesten keski-ikä oli 44,9 vuotta ja naisten 54,0 vuotta. Esiintyvyys oli huipussaan 30–50-vuotiailla miehillä ja 50–60-vuotiailla naisilla. Tutkijat ovat sitä mieltä, että miesten sairastuminen nuorempina voi johtua ympäristötekijästä, esimerkiksi ammatillisesta altistumisesta. Sukupuoli vaikuttaa sarkoidoosin syntyyn myös geenien, hormonien tai jonkin muun vielä tunnistamattoman tekijän kautta.

Tutkijat toteavat lopuksi, että havaittuihin eroihin johtavien syiden selvittämiseksi tulevissa tutkimuksissa on keskityttävä sarkoidoosin riskitekijöiden selvittämiseen miehillä ja naisilla erikseen.

Viite:
Arkema EV, Grunewald J, Kullberg S, et al. Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden. Eur Respir J 2016; 48: 1 690–1 699


disclaimer
OFE33/25082017