- Belung Magazine
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik van cookies. OK, ik snap het Meer informatie

“Multidisciplinaire teams zijn onmisbaar voor een goede behandeling van interstitiële longaandoeningen”

Professor Carlos Robalo Cordeiro
Lees tijd: 3 min

De Portugese hoogleraar Prof. Carlos Robalo Cordeiro is specialist op het gebied van pneumologie, en hoofd van de longziektenafdeling van het academisch ziekenhuis in Coimbra, Portugal. In dat ziekenhuis maakt hij deel uit van een speciaal multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de behandeling van patiënten met interstitiële longaandoeningen. Volgens Prof. Cordeiro kan meer bewustwording rondom deze aandoeningen echt het verschil maken bij de behandeling. “Het is namelijk heel belangrijk dat interstitiële longaandoeningen zo vroeg mogelijk worden vastgesteld.”

Zo'n multidisciplinair team is echt onmisbaar

Verschillende vormen

Het multidisciplinaire team van het academisch ziekenhuis in Coimbra komt wekelijks bijeen om patiënten met interstitiële longaandoeningen te bespreken. “Elke week hebben we minstens een uur lang overleg”, laat Prof. Cordeiro weten. “Dit overleg wordt bijgewoond door een radioloog, een patholoog, een thoraxchirurg en een reumatoloog.” Soms vragen we ook een cardioloog om erbij aanwezig te zijn, omdat cardiologen ervaring hebben met pulmonale hypertensie.” Tijdens de bijeenkomsten van het multidisciplinaire team bespreken de diverse artsen wetenschappelijke onderzoeken en leggen ze casussen van patiënten aan elkaar voor. “Zo'n multidisciplinair team is echt onmisbaar”, benadrukt Prof. Cordeiro. “In Portugal komt bijvoorbeeld allergische alveolitis veel voor. Dit is een longaandoening die met ontsteking en/of fibrose gepaard gaat en veroorzaakt wordt door het inademen van organisch stof. Het is heel belangrijk dat de behandelend arts ziet dat het om deze aandoening gaat en niet om een andere interstitiële longaandoening.” Dat is lastig omdat het klinisch beeld van iemand met chronische allergische alveolitis sterk lijkt op het klinisch beeld van iemand met idiopathische pulmonale fibrose (IPF) of bijvoorbeeld een interstitiële longaandoening die het gevolg is van een bindweefselaandoening. “Om na te gaan of de longproblemen het gevolg zijn van een bindweefselaandoening, kan het zinvol zijn een reumatoloog in het multidisciplinaire team te hebben, want die is gespecialiseerd in zulke aandoeningen. Zo'n multidisciplinaire aanpak is dus echt essentieel. We doen er alles aan om het aantal niet nader gespecificeerde interstitiële longaandoeningen zo laag mogelijk te houden. Een multidisciplinair team maakt het mogelijk om uitgebreid te discussiëren over de vraag of een patiënt echt aan Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) lijdt of misschien toch aan iets anders.”

Testen en procedures

Het ziekenhuis waarin Prof. Cordeiro werkt is een referentiecentrum. Zijn ziekenhuis wordt dus vaak geraadpleegd door artsen uit andere ziekenhuizen die casussen van hun patiënten willen voorleggen. “Er zijn ook bepaalde testen en procedures die in andere ziekenhuizen niet gedaan kunnen worden, omdat ze daar niet over de benodigde faciliteiten beschikken”, zegt Prof. Cordeiro. “Ons ziekenhuis heeft daarentegen bijvoorbeeld een eigen onderzoekslaboratorium, waar we testen kunnen doen met vocht dat verkregen is bij een longspoeling.” Bij een longspoeling (ook wel 'bronchoalveolaire lavage' of 'BAL' genoemd) wordt via de mond of neus van de patiënt een slangetje in de longen geschoven. De arts spuit via dit slangetje wat vloeistof in een klein deel van de long, en zuigt het spoelvocht (de 'BAL-vloeistof') daarna op zodat het onderzocht kan worden. “Dit spoelvocht kunnen we in ons laboratorium gemakkelijk controleren op de aanwezigheid van asbestdeeltjes”, legt Prof. Cordeiro uit. “Ook kunnen we een zogenaamde 'lymfoblastentransformatietest' doen, die kan helpen bij het opsporen van bepaalde vormen van pneumonitis die het gevolg zijn van een overgevoeligheidsreactie of blootstelling aan een bepaald geneesmiddel.”

cordeiro_quote.png
We organiseren bijvoorbeeld via een werkgroep binnen de Portugese longartsenvereniging bijeenkomsten over interstitiële longaandoeningen, maar richten ons ook op huisartsen

Bewustwording

Omdat interstitiële longaandoeningen zelden voorkomen en relatief onbekend zijn, doet Prof. Cordeiro zijn best om binnen de medische gemeenschap de bewustwording rondom deze aandoeningen te vergroten. “Vorig jaar hebben we in een Portugees wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van pulmonologie een consensusdocument gepubliceerd”, laat Prof. Cordeiro weten. “Daarin schreven we over de diagnostiek en behandeling van IPF. We hebben dit document gedeeld met Portugese beroepsverenigingen voor longartsen, radiologen en pathologen, en met de huisartsenvereniging.” Een andere manier waarop interstitiële longaandoeningen in Portugal onder de aandacht worden gebracht is het organiseren van bijeenkomsten en het oprichten van werkgroepen. “Daarbij richten we ons op uiteenlopende specialisten”, zegt Prof. Cordeiro. “We organiseren bijvoorbeeld via een werkgroep binnen de Portugese longartsenvereniging bijeenkomsten over interstitiële longaandoeningen, maar richten ons ook op huisartsen. Huisartsen spelen namelijk een cruciale rol, want zij krijgen de patiënten als eerste te zien. Daarom willen we huisartsen leren hoe zij interstitiële longaandoeningen al in een vroeg stadium kunnen herkennen, bijvoorbeeld door ze erop te wijzen alert te zijn op een knetterend geluid in de longen en andere kenmerken. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met radiologen uit meer afgelegen delen van Portugal, zodat we ook met hen informatie kunnen uitwisselen over de symptomen en diagnostiek van interstitiële longaandoeningen, en de voor zulke aandoeningen kenmerkende bevindingen bij beeldvormend onderzoek. Bij die bijeenkomsten komen vooraanstaande radiologen aan het woord. Zij leggen dan bijvoorbeeld uit op basis van welke patronen op hogeresolutiescans van de longen een interstitiële longaandoening kan worden vastgesteld. We proberen dus op allerlei manieren en binnen verschillende medische vakgebieden de bewustwording rondom interstitiële longaandoeningen te vergroten. Opdat patiënten met deze aandoeningen beter en in een vroeger stadium behandeld kunnen worden.”


disclaimer
BE/OFE-171214a 09/2017