- Belung Magazine
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik van cookies. OK, ik snap het Meer informatie

Interstitiële longaandoeningen en longkanker: een nare combinatie

Een ongeluk komt zelden alleen

Dat zullen veel patiënten denken als ze te horen krijgen dat ze zowel een interstitiële longaandoening als longkanker hebben. Helaas wordt deze combinatie van aandoeningen vaker gezien dan puur op basis van toeval te verwachten zou zijn. Portugese onderzoekers hebben gekeken naar de behandelingsmogelijkheden voor patiënten die met deze beide aandoeningen te kampen hebben.

lung_cancer_visual_belung.jpg

In hun artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Revista Portuguesa de Pneumologia schrijven Linhas en collega's dat longkanker onder patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF) vijfmaal zo vaak voorkomt als in de algemene populatie. Er blijken bepaalde interstitiële longaandoeningen te zijn die de kans op het krijgen van longkanker kunnen vergroten. Gelijktijdige aanwezigheid van een interstitiële aandoening en longkanker stelt artsen voor een dilemma. Een behandeling voor de ene aandoening kan namelijk een negatieve uitwerking hebben op de symptomen of het beloop van de andere aandoening.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij chemotherapie. Chemotherapie is onvervangbaar bij de behandeling van longkanker, maar kan tot acute verergering van een interstitiële longaandoening leiden bij patiënten die beide aandoeningen hebben. Onder artsen bestaat nog geen eensgezindheid over de beste aanpak voor patiënten met zowel longkanker als een interstitiële longaandoening, en er zijn nog niet genoeg onderzoeksresulaten beschikbaar die uitsluitsel geven. Een bijkomend nadeel voor zulke patiënten is dat ze bij de meeste klinische onderzoeken niet in aanmerking komen voor deelname. Dit maakt het extra lastig om te achterhalen wat voor deze specifieke patiëntengroep de beste behandeling is.

Volgens de Portugese onderzoekers zouden middelen tegen fibrose weleens nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor de behandeling van patiënten met deze complexe problematiek.

Vooralsnog dient bij patiënten met zowel longkanker als een interstitiële longaandoening behandeling van de longkanker te worden overwogen. Er moet echter wel interdisciplinaire beoordeling van de behandelmogelijkheden plaatsvinden voordat daadwerkelijk tot behandeling wordt overgegaan. Ook dient de mening van de patiënt te worden meegenomen in het uiteindelijke besluit. Er is dringende behoefte aan prospectieve onderzoeken naar de behandeling van longkanker bij patiënten met een interstitiële longaandoening. Zulke onderzoeken zouden nieuwe mogelijkheden aan het licht kunnen brengen voor deze zwaar getroffen patiëntengroep. 

Referenties:
Linhas R, et al. Concomitant lung cancer and interstitial lung disease: A challenge in clinical practice. Rev Port Pneumol. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rppnen.2016.11.008


disclaimer
BE/OFE-171214a 09/2017