- Belung Magazine
Deze site maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren, door verder te gaan ga je hier mee akkoord Ok, ik snap het Meer informatie

Bescherm asfalteerders tegen longschade door asfaltdampen

Wist u dat mensen in bepaalde beroepen een grotere kans op longaandoeningen hebben? Dit is bijvoorbeeld het geval bij asfalteerders. Hun longfunctie blijkt namelijk jaar na jaar te verslechteren. Dit is aangetoond bij onderzoek onder wegwerkers van een groot Noors wegenbouwbedrijf. Deze bevinding geeft aan dat er betere oplossingen nodig zijn om blootstelling aan asfaltdampen te voorkomen.

We hebben allemaal wel eens asfalteerders en andere wegwerkers aan het werk gezien. Het lijkt voor de hand te liggen dat het werken in asfaltdampen nadelig kan zijn voor de longfunctie. En dat vermoeden blijkt terecht te zijn. Het is namelijk aangetoond dat de blootstelling aan olienevel uit asfaltdampen soms de Scandinavische limiet voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt. En dat terwijl deze olienevel zelfs pulmonale fibrose kan veroorzaken! Daarom besloten Ulvestad en collega's om de mate van achteruitgang van de longfunctie bij een groep asfalteerders te vergelijken met de mate van achteruitgang bij een controlegroep bestaande uit andere wegwerkers. Ze controleerden de deelnemers ook op mogelijke tekenen van een longaandoening.

roadworker_visual_belung.jpg

Het onderzoek werd gedaan in Noorwegen, en er deden 75 asfalteerders en 71 andere wegwerkers aan mee. Deze 71 andere wegwerkers deden mee als controlegroep. Beide groepen werden vijf jaar lang gevolgd. In deze periode vulden ze vragenlijsten in en ondergingen ze elk jaar longfunctieonderzoeken. De balkmannen werden apart onderzocht door Ulvestad en collega's. De balkman is namelijk degene die achter de asfalteermachine loopt, en dus geen enkele bescherming tegen de dampen ondervindt van de cabine. Hierdoor vormen balkmannen de groep die het meest wordt blootgesteld.

De onderzoekers ontdekten dat de longfunctie van asfalteerders sneller achteruitging dan de longfunctie van de wegwerkers in de controlegroep. Bij de balkmannen ging de longfunctie nog sneller achteruit dan bij de andere asfalteerders. Bij drie van de balkmannen werden tekenen gevonden die kunnen duiden op interstitiële longaandoeningen. Deze balkmannen hadden in het verleden echter beroepen gehad waarbij ze in een stoffige omgeving hadden gewerkt en waren blootgesteld aan kwarts. De gevonden tekenen zouden dus ook veroorzaakt kunnen zijn door deze eerdere blootstelling. De bij asfalteerders waargenomen extra achteruitgang van de longfunctie kan volgens Ulvestad en collega's het gevolg zijn van de blootstelling aan asfaltdampen. Deze bevindingen geven aan dat er betere technologische oplossingen nodig zijn om blootstelling van deze groep wegwerkers te voorkomen.

Referentie:
Ulvestad B, Randem BG, et al. Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health. 2017;90:63-71


disclaimer
zinccode