- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

«Kritisk behov for handling for å forhindre ILD forårsaket av båtmotorer»

Store skip navigerer majestetisk langs kysten. Selv om det kan være et pent syn for øynene, kan det være skadelig for lungene. Utslipp fra skipsmaskineriet kan utløse inflammatoriske prosesser som påvirker utviklingen av interstitielle lungesykdommer (ILD). Dette er grunnen til at vitenskapsfolk nå argumenterer for innføring av effektive tiltak for å redusere partikkelutslippene på skipene.

Makrofager er kjent som eteceller i immunsystemet og responderer mer følsomt til partikkelstoffer i lungene enn lungeepitelcellene

Forskere fra Finland, Tyskland og Luxembourg publiserte en artikkel i tidsskriftet PLOS One som viser at skipsutslippene har negative virkninger på helsen til befolkningen i kyststrøkene. I denne mekanismen spiller makrofager en viktig rolle. Sean Sapcariu er hovedforfatter av studien og doktorgradsstudent ved universitetet i Luxembourg. Han forklarer: «makrofager er kjent som eteceller i immunsystemet og responderer mer følsomt til partikkelstoffer i lungene enn lungeepitelcellene, ettersom de er førstelinjerespondanter mot fremmedlegemer i lungene, som bakterier eller også finpartiklet støv.»

ship_visual_belung.jpg

Forskerne oppdaget at partikkelutslipp fra både tung drivstoffolje og fra dieseleksos (to av de vanligste drivstofftypene som brukes i båtmotorer) hadde lignende høy-toksiske effekter på mikrofagene. Overraskende nok er de toksiske virkningene som fører til celledød, litt mindre i utslippene fra tungdrivstoffolje, selv om konsentrasjonen av kjente toksiske forurensende stoffer i tungoljeutslipp er mye høyere. Det innebærer at forbudet mot tungdrivstoffoljen som brukes i kystskipstrafikken, som akkurat nå sprer om seg og delvis er implementert allerede, sannsynligvis har mindre for seg enn forventet i forhold til å beskytte helsen til kystbefolkningen. Ifølge Sapcariu er det å innføre effektive partikkelreduserende tiltak, som eksosgassrensere og partikkelfiltre, den enkleste og sikreste måten å moderere de negative helseeffektene fra skipsmotorutslippene på. 

Tiltakene vil avsette de skadelige, fine partiklene fra utslippene og dermed redusere de negative helseeffektene, uavhengig av drivstoffet som brukes. Ettersom slike tiltak generelt ikke innføres på frivillig basis, mener vi at det er hastebehov for handling av de politiske og regulerende myndighetene, både på nasjonalt og europeisk nivå

Referanser:
Sean C. Sapcariu et al. Metabolic Profiling as Well as Stable Isotope Assisted Metabolic and Proteomic Analysis of RAW 264.7 Macrophages Exposed to Ship Engine Aerosol Emissions: Different Effects of Heavy Fuel Oil and Refined Diesel Fuel. PLOS ONE, 2016; 11 (6): e0157964 DOI: 10.1371/journal.pone.0157964

Science Daily


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode