- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

Forbedre lindrende behandling for IPF-pasienter

Til tross for at det er framgang innen behandlingsformene som reduserer sykdomsprogresjonen for idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), er det fremdeles en progressiv og dødelig sykdom. Ville ikke da ekstra støtte når livet går mot slutten, gjøre det lettere for IPF-pasienter som har symptomer som kortpustethet, smerter, dyspoe og stress? Ifølge forskere fra Helsinki sentrale universitetssykehus kan en videreutviklet behandlingsplan utgjøre en forskjell for IPF-pasienter.

sick_men_visual_belung.jpg

Prognosen på overlevelse er mellom to og syv år 

Prognosen for overlevelse er på mellom to og syv år fra man diagnostiseres med IPF. Dette medfører mye usikkerhet for pasientene ettersom behandlingsalternativene er begrenset for dem, og lungetransplantasjon er foreløpig den eneste tilgjengelige behandlingen som kurerer sykdommen. Men hva da når situasjonen blir verre og lungetransplantasjon ikke er et alternativ? Mange IPF-pasienter havner i denne vanskelige situasjonen og kan bare velge å få ekstra veiledning og støtte når de kommer til de siste stadiene av sykdommen.

For å kunne identifisere nåværende status for lindrende behandling av pasienter med IPF i Finland har Rajala sammen med kollegene analysert helsedokumentasjon for 59 pasienter som befinner seg i de siste seks månedene av livet. I denne nasjonale studien døde de fleste av pasientene (80 %) på sykehus mens de ble behandlet med livsforlengende prosedyrer, som antibiotika og diagnostiske tester, helt fram til de døde. Bare en tredjedel av pasientene dokumenterte livsavsluttende avgjørelser, og de fleste av dem ble tatt i løpet av de siste tre dagene før pasienten døde. Studien antyder at livsavsluttende avgjørelser ble tatt veldig sent i livsløpet til pasientene. Bemerkelsesverdig nok ble det ikke konsultert med spesialister på lindrende behandling i noen av tilfellene. Det var også veldig få henvisninger til sykehus beregnet på døende pasienter, men det kan delvis skyldes at slike tjenester er begrenset i Finland.

For pasienter med IPF er det ofte uvisst hvilke av pasientene som holder seg stabile, og hvilke som opplever rask nedgang i lungefunksjonen, eller får akutte eksaserbasjoner. På grunn av denne uforutsigbare sykdomsutviklingen anbefales det å henvise tidlig til preferanser og avgjørelser knyttet til slutten av livet. Forskerne hevder også at de gjeldende retningslinjene later til å bli dårlig implementert i den kliniske praksisen. Forskerne konkluderer med at de sene livsavsluttende avgjørelsene og pågående livsforlengende prosedyrene i løpet av de siste dagene, gjenspeiler at dødsfallet ikke er ventet og at det ikke er planlagt lindrende pleie. I stedet for at man venter til de siste dagene av pasientens liv, kan bruk av en avansert pleieplan på et tidligere tidspunkt og oftere, samt å diskutere foretrukket behandling, være en gunstig måte å forbedre den lindrende pleien for IPF-pasientene.

Referanse:
Rajala
et al. End-of-life care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. BMC Palliative Care (2016) 15:85


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode