- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

«Beskytt veiarbeidere mot lungeskader fra asfaltrøyk»

Vet du at noen typer arbeid gir deg høyere risiko for å utvikle lungesykdommer? Asfaltleggere tilhører denne gruppen. En studie som ble utført blant veiarbeidere i et stort veibyggingsselskap i Norge, viser at lungefunksjonen til asfaltleggere blir dårligere for hvert år. Funnene viser at det er nødvendig med bedre løsninger for å forhindre eksponeringen til asfaltrøyk.

Vi har alle sett veiarbeidere i arbeid på veiene. Kanskje tenker du at det å jobbe i asfaltrøyken kan ha en negativ effekt på lungefunksjonen. Og det har du helt rett i: Eksponeringen til oljetåken i asfaltrøyk viser seg i noen tilfeller å overstige de skandinaviske grensene for yrkesmessig eksponering. Oljetåken kan til og med forårsake pulmonalfibrose! Ulvestad og kollegene hennes undersøkte nedgang i lungefunksjonen hos en gruppe asfaltleggere og sammenlignet dem med en referansegruppe av asfaltingeniører. De undersøkte også mulige tegn på lungesykdom.

roadworker_visual_belung.jpg

I studien som ble utført i Norge, deltok 75 asfaltleggere og 71 veiarbeidere. Veiarbeiderne ble tatt med som referansegruppe. Begge gruppene ble fulgt opp i fem år med spørreskjemaer og årlige målinger av lungefunksjonen. Forskerne undersøkte screedmennene separat, ettersom de er den mest eksponerte gruppen, siden de går bak utleggermaskinen og ikke er beskyttet av et førerhus.

Forskerne oppdaget at lungefunksjonen til asfaltleggerne ble raskere redusert enn lungefunksjonen til veiarbeiderne i referansegruppen. Screedmennene viste en enda større nedgang enn de andre asfaltleggerne. Hos tre av screedmennene ble det oppdaget tegn som assosieres med interstitiell lungesykdom. Men de hadde også være eksponert for kvarts i tidligere, støvete jobber, noe som kan være årsaken til de tegnene. Ulvestad og kollegene sier at forverringen av lungefunksjonen som de oppdaget hos asfaltleggerne, kan være forårsaket av eksponeringen til asfaltrøyk. Funnene viser at det er nødvendig å utvikle bedre teknologiske løsninger for å forhindre eksponeringen for denne gruppen av veiarbeidere.

Referanse:
Ulvestad B, Randem BG, et al. Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health. 2017;90:63–71


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode