- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

«Hvorfor fortsette å røyke når du lider av en lungesykdom?»

Vet du at noen personer med lungesykdommer fortsetter å røyke? Ved første blikk virker det ganske absurd. Hvorfor fortsetter du med denne dødelige vanen, når lungene dine allerede må jobbe hardt for å gi deg det viktige oksygenet? Engelske forskere ønsket å løse denne gåten og finne en forklaring på hvorfor noen mennesker med «dårlige lunger» ikke later til å slutte med den dødelige vanen.

smoking_person_visual_belung.jpg

Sarah Masefield og kollegene hennes fra European Lung Foundation i Sheffield i England, undersøkte hva som særpreger europeere med lungesykdommer som fortsatt røyker, for å kunne øke andelen som slutter. Forskerne utviklet et nettbasert spørreskjema som dekket emner som: muligheter for røykeslutt, samhandling med helsearbeidere og anbefalinger for å øke andelen som slutter å røyke. Spørreskjemaet ble distribuert på 16 språk via eksisterende pasientnettverk og profesjonelle nettverk og i sosiale medier. 

4606-boehr-grafiek_no.png Hovedårsaken til forskning dør ikke slutte å røyke (Multiple Choice'd hadde valgt Word).

Jeg tror at livet mitt simpelthen faller sammen dersom jeg slutter å røyke

Vanlige grunner for å fortsette å røyke viste seg å være: «Det hjelper med å takle stresset» (49 %), «Jeg prøvde å slutte, men klarte det ikke» (43 %) og «Jeg liker å røyke» (40 %). Vanen var den mest vanlige tilleggsgrunnen, med åpenbar katastrofetenkning i noen tilfeller: «Jeg tror at livet mitt simpelthen faller sammen dersom jeg slutter å røyke.» Respondentene viste også til den avhengighetsskapende egenskapen med tobakk, og mange opplevde at helsepersonellet ikke forstår nikotinavhengighet i tilstrekkelig grad, og hvor vanskelig det er å slutte.

Hovedfunnene som forskerne konkluderte med etter studien, er at 67 % av respondentene hadde prøvd å slutte minst én gang i løpet av de siste 12 månedene og enten røykte mindre (59 %), eller likte å røyke mindre (52 %), etter at de fikk diagnosen. «Dette indikerer et ønske om å slutte å røyke og støtter anbefalingen om at helsepersonellet burde gjenta røykesluttrådgivning ofte, ettersom det kan være en bestemt periode etter diagnosen da man er særlig mottakelig for røykesluttrådgivning.» 

Referanse:
Masefield S, Powell P, Jiménez-Ruiz C, et al. Recommendations to improve smoking cessation outcomes from people with lung conditions who smoke. ERJ Open Res 2016, 2: 00009–2016. 


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode