- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

«Bidra til IPF-retningslinjer med klinisk ekspertise»

Når du oppsøker en medisinsk spesialist, forventer du å få definitive svar på de viktigste spørsmålene dine. Dessverre er selv leger bare mennesker, og vitenskapelig fremgang er av og til langsommere enn det vi ønsker. Selv om det har vært mange fremskritt innen idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) i de siste 15 årene, er enkelte ting fremdeles ukjent. I dag gir forskere veiledning for de vanskelige spørsmålene som stilles av pasienter i daglig praksis.

Hva er IPF? Dette er vanskelig å svare på, siden en definitiv diagnostisering av IPF ofte er umulig

Argyris Tzouvelekis og kolleger har listet opp fire av de vanligste vanskelige spørsmålene de kom over i daglig praksis. Spørsmålet som oftest blir stilt i daglig praksis er: «Hva er IPF?» Dette er vanskelig å svare på, siden en definitiv diagnostisering av IPF ofte er umulig. For eksempel anbefaler retningslinjene en lungebiopsi for å stille en definitiv diagnose i tilfeller med «mulig IPF», men dette er ofte ugunstig på grunn av faren for komplikasjoner. Det nest vanligste spørsmålet er sterkt følelsesladet: «Hvorfor meg?» Dette er også vanskelig å besvare, siden den nøyaktige årsaken til IPF fremdeles er ukjent. Selv om man har påvist en viss sammenheng med risikofaktorer, er det ikke påvist at disse risikofaktorene faktisk forårsaker sykdommen.

emotional_person_visual_belung.jpg

Et annet krevende spørsmål er knyttet til behandling: «Hvilken behandling anbefaler du for meg?» Anbefalingene i retningslinjene er hovedsakelig basert på studier med fokus på pasienter med lett til moderat IPF. Dette gjenspeiler imidlertid ikke den bredere IPF-populasjonen som behandles i daglig klinisk praksis. Og hva skjer når du ifølge anbefalingene trenger en lungetransplantasjon, men lungetransplantasjonssentre ikke finnes, for eksempel i Hellas? 

Hvor lenge vil jeg leve?» Dette kan være det viktigste spørsmålet når du diagnostiseres med en sykdom der prognosen er så dårlig som tre til fem år

Det siste spørsmålet forskerne tar for seg er: «Hvor lenge vil jeg leve?» Dette kan være det viktigste spørsmålet når du diagnostiseres med en sykdom der prognosen er så dårlig som tre til fem år. Ulike IPF-grupper med ulik progresjonshastighet kan skjelnes fra hverandre. Det er imidlertid ikke mulig å forutse om progresjonen av IPF vil være rask eller ikke.

Tzouvelekis og kollegene konkluderer at en viktig begrensning med de nåværende retningslinjene er at anbefalingene ikke gjelder for spesifikke undergrupper av pasienter. De mener at retningslinjene bør støttes med klinisk ekspertise fra førsteklasses sentre verden over for å gi praktisk veiledning og realistiske svar på pasientenes spørsmål.

Referanse:
Tzouvelekis A, Tzilas V, et al. Diagnostic and prognostic challenges in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A patient's "Q and A" approach. Pulm Pharmacol Ther 2017;42:21-4.


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode