- Belung Magazine
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du deres bruk Ok, jeg er enig Nei, gi meg mer info

Forenkle den medisinske informasjonen for lungepasienter

Vet du at mer enn én tredjedel av lungepasientene i Nederland har problemer med å forstå all den medisinske informasjonen som ligger på nettet? Denne alarmerende realiteten ble oppdaget i forbindelse med en kartlegging som nylig ble utført blant nederlandske lungepasienter. Som et resultat av kartleggingen går den nederlandske pasientorganisasjonen for lungesyke inn for å gi mer praktisk støtte til personer med lave helserelaterte leseferdigheter.

couple_visual_belung.png

«Helserelaterte leseferdigheter» betyr evnen til å innhente, lese, forstå og bruke helserelatert informasjon. Dette er svært viktige ferdigheter, ettersom de sikrer at du kan ta de riktige helseavgjørelsene og følge behandlingsinstruksjoner. NIVEL er et nederlandsk forskningsinstitutt som nettopp har oppdaget at mange av lungepasientene har problemer med å finne og forstå medisinsk internettinformasjon. I tillegg til har mange av pasientene problemer med å vurdere om informasjonen er pålitelig og aktuell for situasjonen deres.

Hendrien Witte, leder for pasientforeningen i det nederlandske lungefondet, sier at lungepasientene ønsker å være ansvarlige for sykdommen sin. «Folk ønsker å ta egne valg om behandlingen sin», sier Witte. «Men mye kunnskap er viktig for å kunne ta gode valg. Akkurat nå er det ikke nok forståelig informasjon beregnet på lungepasienter.»

Bortsett problemer med å forstå internettinformasjonen har noen lungepasienter også problemer med å forstå instruksjonene for bruk av medikamenter, med å følge beskjedene fra legen og å fylle inn medisinske skjemaer. Ettersom mange av de nederlandske lungepasientene har problemer med disse ferdighetene, ønsker det nederlandske lungefondet å opprette praktisk støtte for personer med lave helserelaterte leseferdigheter. De ønsker å gjøre dette ved å tilby skreddersydd informasjonsmateriell som utvikles sammen med pasientene, i løpet av de neste par årene. 

Referanse
Longpatiënt kan informatie niet goed inschatten


Boehringer Ingelheim Norway KS | Postboks 405, 1373 Asker | Tlf: 66 76 13 00
zinccode