- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

”Jag brinner för att lösa gåtan ILD”

Den belgiske professorn Wim Wuyts genomförde en del av sin utbildning i lungmedicin på Royal Brompton Hospital i London, där fascinerades han av mysteriet med interstitiell lungsjukdom (ILD). Idag leder han avdelningen för ILD på universitetssjukhuset i Leuven. Han har som mål att öka medvetenheten om ILD och identifiera ILD-patienter i ett tidigare skede. "Det känns som om vi är i början av en revolution inom behandlingen av ILD."

Brinnande intresse

"Jag brinner verkligen för ILD, och det beror delvis på de stora framsteg som gjorts inom området under de senaste åren", säger Wim Wuyts. Han började arbeta med ILD för tio år sedan, när ganska lite var känt om sjukdomen. "På den tiden var det mycket svårt att skilja mellan alla de olika sjukdomar som ingår i ILD. Alla ILD-patienter fick samma behandling och många av dem försämrades mycket snabbt. Jag hade turen att genomföra en del av min utbildning på Royal Brompton Hospital i London, i anslutning till min utbildning på universitetssjukhuset i Leuven. I London invigdes jag i mysteriet med att skilja mellan de mer än 200 olika sjukdomar som ILD innefattar." Till Wims stora glädje förbättrades diagnostiseringen av ILD allt mer under de följande åren. "Det är fantastiskt att se hur mycket bättre vi kan behandla IPF-patienter idag och att de kan bibehålla en rimlig livskvalitet mycket längre än för bara tio år sedan."

wuyts_quote_orange_new.png
Det är fantastiskt att se hur mycket bättre vi kan behandla IPF-patienter idag och att de kan bibehålla en rimlig livskvalitet mycket längre än för bara tio år sedan.

Ökad medvetenhet

Något av det sorgligaste med ILD är enligt Wim Wuyts att diagnosen oftast är helt obekant för patienten. Många är rädda för lungcancer och känner sig ofta lättade när de får besked om en annan diagnos. "De inser inte att de har en sjukdom som kan vara precis lika aggressiv som lungcancer", säger Wim. "De förstår inte riktigt vad sjukdomen innebär." Denna ovisshet skapar rädsla och enligt Wim är det en av anledningarna till att man behöver öka medvetenheten om ILD. "Vi försöker ändra uppfattningen om lungfibros som en okänd sjukdom till att det är en allvarlig sjukdom för vilken allt fler behandlingsmöjligheter tillkommer."

Vi behöver även öka medvetenheten om ILD inom sjukvården.

Enligt Wim Wuyts är det dock inte bara patienter som behöver mer information. "Vi behöver även öka medvetenheten om ILD inom sjukvården. När exempelvis en allmänläkare hör ett torrt rassel på båda sidorna vid auskultation av lungorna, och om hjärtsvikt och infektion kan uteslutas, så bör läkaren överväga någon form av lungfibros. Alla typer av läkare behöver veta att ILD är ett allvarligt tillstånd som måste utredas ytterligare av en lungspecialist." Enligt Wim är tidig identifiering av ILD-patienter avgörande för behandlingsresultatet. "Det enda sättet att åstadkomma detta är genom att öka medvetenheten om ILD bland allmänheten. En person som är andfådd utan bra förklaring, eller har torrhosta utan förklaring, ska alltid remitteras till en lungspecialist för att utesluta lungfibros."

Nya behandlingsalternativ

Innan det fanns någon behandling att tillgå förutsattes det att personer med en sjukdom som IPF hade tre till fem år kvar att leva efter diagnosen. Wim Wuyts gläder sig åt att det numera finns två läkemedel för IPF, som kan stabilisera eller bromsa sjukdomsutvecklingen. "Fördelen med att ha två läkemedel att tillgå är att om det ena vid någon tidpunkt visar sig vara mindre verksamt, så kan man prova att byta till det andra." En annan positiv utveckling är möjligheten till behandling av symtomen. "År 2017 ska inte en enda IPF-patient behöva leva med känslan av att vara på väg att kvävas", säger Wim. "Det finns läkemedel som kan minska känslan av andfåddhet och man kan försöka dämpa symtomen genom att ge extra syrgas." Allt som allt verkar Wim se positivt på utvecklingen inom ILD-området. "Det är mycket spännande att vi idag verkligen har behandlingar att erbjuda våra patienter och det känns som att en revolution väntar inom behandlingen av ILD."


disclaimer
zinccode