- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

”Multidisciplinära team är en avgörande framgångsfaktor för handläggningen av ILD.”

Professor Carlos Robalo Cordeiro
Läsningstid: 3 min

Den portugisiske professorn Carlos Robalo Cordeiro är lungspecialist och chef för lungavdelningen vid universitetssjukhuset i Coimbra. Där arbetar han med ett särskilt multidisciplinärt team för behandling av patienter med interstitiell lungsjukdom (ILD). Enligt Carlos kan det göra stor skillnad för behandlingen av ILD att öka medvetenheten om denna sjukdom. "Det är mycket viktigt att identifiera ILD så tidigt som möjligt."

”Vid handläggningen av ILD är multidisciplinära team en avgörande framgångsfaktor.”

Olika former av ILD

På universitetssjukhuset i Coimbra samlas ett multidisciplinärt team varje vecka för att diskutera patienter med ILD. "Vi träffas minst en timme i veckan", säger Carlos Robalo Cordeiro. Vid dessa möten deltar en radiolog, en patolog, en thoraxkirurg och en reumatolog. Ibland deltar även en kardiolog, eftersom kardiologer är de som behandlar pulmonell hypertension. Under mötena diskuterar läkarna olika studier och presenterar fall för varandra. "Denna typ av multidisciplinära team är en avgörande framgångsfaktor", säger Carlos. "I Portugal har vi till exempel en hög förekomst av hypersensitivitetspneumonit, en inflammations- och/eller fibrossjukdom som orsakas av inandning av organiskt damm, och det är mycket viktigt att skilja ut en sådan sjukdom från andra former av ILD." Den kliniska bilden för kronisk hypersensitivitetspneumonit kan vara mycket lik den för idiopatisk lungfibros (IPF), eller till exempel den för ILD som hör samman med en bindvävssjukdom. "För att känna igen det senare tillståndet kan det vara bra att ha en reumatolog i teamet, som är expert inom detta område. En multidisciplinär diskussionär alltså avgörande. Vårt mål är att hålla andelen oklassificerade ILD-diagnoser så låg som möjligt. I ett team kan vi få till en bra diskussion kring om en sjukdom verkligen är IPF eller kanske något helt annat."

Tester och procedurer

Sjukhuset där Carlos Robalo Cordeiro arbetar är en referensklinik, vilket innebär att andra sjukhus ofta presenterar sina kliniska fall för dem. "Andra sjukhus har inte samma möjlighet att utföra alla olika typer av tester och procedurer", säger Carlos. "Vi har till exempel ett forskningslaboratorium där vi använder vissa metoder för bronkoalveolärt lavage (BAL)." Under den här specifika proceduren förs ett endoskop in genom munnen eller näsan och ned i lungorna. Vätska sprutas in i en liten del av lungan och samlas sedan upp igen för undersökning. "I den här vätskan kan vi enkelt söka efter asbestfragment i vårt labb", förklarar Carlos. "Vi kan också göra ett så kallat lymfoblasttransformationstest som kan användas för att upptäcka vissa typer av hypersensitivitets- och läkemedelsinducerad pneumonit.

cordeiro_quote.png
Vi arrangerar möten om ILD via arbetsgruppen inom det portugisiska sällskapet för lungmedicin, men vi vänder oss även till allmänläkare.

Medvetenhet

Eftersom ILD är en grupp sällsynta och relativt okända sjukdomar, lägger Carlos Robalo Cordeiro mycket arbete på att skapa ökad medvetenhet om ILD bland läkare. "Förra året publicerade vi ett konsensusdokument i portugisiska Journal of Pulmonology, berättar han. Det handlade om hur man diagnostiserar och behandlar IPF. Vi spred dokumentet inom de portugisiska sällskapen för lungmedicin, radiologi och patologi, och vi skickade det även till sällskapet för allmänläkare." Ett annat sätt att skapa medvetenhet om ILD i Portugal är att organisera möten och arbetsgrupper. Carlos berättar att man då riktar in sig på olika typer av specialister. "Vi arrangerar möten om ILD via arbetsgruppen inom det portugisiska sällskapet för lungmedicin, men vi vänder oss även till allmänläkare. Allmänläkare är viktiga eftersom de är de första läkarna som träffar patienterna. Vi vill lära allmänläkarna hur de kan identifiera ILD tidigt genom att uppmärksamma rassel i lungorna och andra kännetecken. Vi har också möten med radiologer från mer avlägsna delar av Portugal för att utbyta information om symtom, diagnos och de viktigaste radiologiska tecknen på ILD. Under dessa möten talar våra främsta radiologer om ILD och exempelvis om mönstren på högupplöst skiktröntgen som bidrar till att identifiera sjukdomen. Vi försöker alltså på alla sätt öka medvetenheten om ILD inom olika specialiteter, så att vi ska kunna behandla ILD-patienter bättre och tidigare."


disclaimer
zinccode