- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Sura uppstötningar och idiopatisk lungfibros: sökandet efter definitiva svar

portret-wuyts-new.png

Det är fortfarande inte fastställt om åtgärder för att minska sura uppstötningar (gastroesofageal reflux, GOR) kan påverka utvecklingen av lungfibros. "Nu är det dags att söka efter bevis", säger professor Wim Wuyts (universitetssjukhuset i Leuven, Belgien) i en ledare i European Respiratory Journal.

Gör behandlingen av sura uppstötningar hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) någon nytta när det gäller IPF? Den här frågan har sysselsatt forskare i åratal. Faktum är att det finns gott om epidemiologiska bevis för ökad förekomst av sura uppstötningar vid IPF och andra fibrossjukdomar. Kliniska data och försöksdata tyder också på att kronisk upprepad syraexponering i de nedre luftvägarna och alveolerna kan bidra till fibrosprocessen i lungorna. Dessutom tyder data på att ockult aspiration kan spela en roll i vissa fall av akut försämring av IPF. Alla dessa fynd ger verkligen stöd för hypotesen att behandling av sura uppstötningar kan påverka hur IPF yttrar sig. Så varför inte börja behandla sura uppstötningar hos patienter med IPF omedelbart? 

Det saknas fortfarande evidens för effekten av behandling av sura uppstötningar, förklarar Wim Wuyts.

Resultaten av studier som utvärderat effekten av behandling med antacida är motstridiga. Antacida är ämnen som neutraliserar surheten i magsäcken. "Men dessa studier med antacida var retrospektiva", berättar Wim, "och inte randomiserade för behandling med antacida eller stratifierade för obalanser när det gällde andra samtidiga sjukdomar. Det behövs prospektiva randomiserade, kontrollerade studier för att definitivt besvara frågan om effekterna av behandling med antacida för IPF-patienter. Eftersom behandling med antacida som protonpumpshämmare och H2-receptorantagonister inte motverkar sura uppstötningar, kan kirurgisk korrigering av onormala sura uppstötningar vara en lämplig behandling för patienter med IPF för att minimera ytterligare skador på lungorna."

acid_reflux_visual_belung.jpg

Intressanta fynd om denna typ av behandling rapporterades i samma nummer av European Respiratory Journal. Raghu och medarbetare rapporterar säkra resultat från en studie med laparoskopisk anti-refluxoperation (LARS) på 27 IPF-patienter med förvärrade symtom och försämrad lungfunktion, trots behandling med antacida. Laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) är en modern kirurgisk metod där man utför operationen genom små snitt. Inga akuta försämringar av IPF inträffade under den postoperativa perioden och inga dödsfall under 90-dagarsperioden efter LARS. Dessutom medförde ingreppet effektiv kontroll av GOR (Gastro-Oesofageal-Reflux). En trend i riktning mot stabilisering av lungvolymen (forcerad vitalkapacitet, FVC) observerades, även om skillnaderna i förekomst av FVC-sänkning före och efter LARS inte var statistiskt signifikanta.

Den här studien verkar lovande, men Wim Wuyts har mer än en kritisk kommentar om den. Det fanns flera begränsningar, bland annat att studien var okontrollerad och patienterna noga utvalda, vilket visas genom ung ålder och relativt bevarad lungfunktion. "Det finns fortfarande ett akut behov av prospektiva och kontrollerade studier med adekvat styrka för att fastställa om GOR-riktad behandling, vare sig den är kirurgisk eller medicinsk, är till nytta för IPF-patienter", sammanfattar Wim. 

Referenser:
Wuyts W and Crestani B. Gastro-oesophageal reflux and idiopathic pulmonary fibrosis: in search of evidence. Eur Respir J 2016; 48: 623–625.
Raghu G, Morrow E, Collins BF, et al. Laparoscopic anti-reflux surgery for idiopathic pulmonary fibrosis at a single centre. Eur Respir J 2016; 48: 826-832.


disclaimer
zinccode