- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

ILD och lungcancer – en olycklig kombination

Ur askan i elden.

Det är nog vad många patienter som diagnostiseras med både interstitiell lungsjukdom (ILD) och lungcancer tänker. Dessvärre uppstår denna kombination av sjukdomar oftare än vad som kan förklaras av slumpen. Portugisiska forskare har utvärderat behandlingsalternativen för dessa svårt drabbade patienter.

lung_cancer_visual_belung.jpg

Enligt Linhas och medarbetare i Portuguese Journal of Pulmonology är incidensen av lungcancer fem gånger högre hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) jämfört med normalbefolkningen. Dessutom kan vissa former av ILD öka sannolikheten för att drabbas av lungcancer. Denna samtidiga förekomst av ILD och lungcancer är en utmaning för klinisk praxis, eftersom behandling av den ena sjukdomen kan påverka symtomen eller förloppet av den andra sjukdomen negativt.

Till exempel kan kemoterapi, som är en ovärderlig behandling för lungcancer, leda till akut försämring av ILD hos patienter med både lungcancer och ILD. Ännu råder det ingen konsensus angående den optimala behandlingsstrategin för patienter med lungcancer och ILD, och inte heller finns det något underlag för ett sådant beslut. Ytterligare en nackdel för dessa patienter är att de vanligtvis inte kan delta i kliniska prövningar, vilket gör det svårt att samla in viktiga data för att fastställa vilken behandling som är bäst lämpad för just denna patientgrupp. 

Enligt de portugisiska forskarna kan antifibrotiska läkemedel vara vägen framåt mot nya behandlingsalternativ för dessa komplexa patienter.

Från och med nu bör behandling av lungcancer övervägas för patienter med både lungcancer och ILD, men en tvärvetenskaplig utvärdering av behandlingsalternativen är nödvändig. Dessutom ska patienten tillfrågas om sin åsikt innan det slutliga beslutet fattas. Det är angeläget att prospektiva studier om behandlingen av lungcancer hos ILD-patienter genomförs eftersom det skulle kunna öppna upp nya möjligheter för denna mycket hårt drabbade patientgrupp. 

Referenser:
Linhas R, et al. Concomitant lung cancer and interstitial lung disease: A challenge in clinical practice. Rev Port Pneumol. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rppnen.2016.11.008


disclaimer
zinccode