- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Akuta åtgärder krävs för att förhindra ILD orsakad av marinmotorer

Stora fartyg som majestätiskt glider längs med kusten – de må vara vackra att se på, men dina lungor kan mycket väl ta skada av dem. Utsläpp från marinmotorer utlöser inflammatoriska processer som främjar utvecklingen av interstitiell lungsjukdom (ILD), och därför manar forskare nu till införandet av partikelminskande åtgärder på dessa fartyg.

Makrofager är en sorts renhållningsceller i immunsystemet som svarar snabbare på främmande partiklar i lungorna än vad lungepitelceller gör.

Forskare från Finland, Tyskland och Luxemburg har publicerat en artikel i tidskriften PLOS One, som visar att utsläpp från fartyg har negativa hälsoeffekter på människor som bor i kustområden. Makrofager spelar en viktig roll i denna mekanism. Sean Sapcariu är huvudförfattare till studien och doktorand vid universitetet i Luxemburg. Han förklarar: ”Makrofager är en sorts renhållningsceller i immunsystemet som svarar snabbare på främmande partiklar i lungorna än vad lungepitelceller gör, eftersom de utgör det första försvaret mot främmande inkräktare i lungorna som bakterier och små dammpartiklar.”

ship_visual_belung.png

Forskarna fann att partiklarna i utsläpp från såväl tjockolja som dieselavgaser (två av de viktigaste bränsletyper som används i marinmotorer) hade likvärdigt höga toxiska effekter på makrofager. Det var dock överraskande att de toxiska effekter som leder till celldöd visades vara något lägre i utsläppen från tjockolja, trots att halterna av kända miljögifter i utsläppen från tjockolja är mycket högre. Detta innebär att det förbud mot tjockolja som i någon mån redan råder för sjöfarten troligen är mindre gynnsamt än väntat när det gäller att skydda hälsan hos de som bor i kustområden. Enligt Sean Sapcariu vore det enklaste och säkraste sättet att minska de negativa hälsoeffekterna från fartygsutsläpp att införa effektiva partikelminskande åtgärder som partikelfilter och skrubbrar för avgasrening. 

Det skulle avlägsna de skadliga små partiklarna från utsläppen och därmed minska de negativa hälsoeffekterna, oavsett vilket bränsle som används. Eftersom sådana åtgärder i allmänhet inte genomförs på frivillig basis, finns det enligt vår mening ett akut behov av att beslutsfattare på statlig nivå och hos europeiska tillsynsmyndigheter agerar.

Referenser:
Sean C. Sapcariu et al. Metabolic Profiling as Well as Stable Isotope Assisted Metabolic and Proteomic Analysis of RAW 264.7 Macrophages Exposed to Ship Engine Aerosol Emissions: Different Effects of Heavy Fuel Oil and Refined Diesel Fuel. PLOS ONE, 2016; 11 (6): e0157964 DOI: 10.1371/journal.pone.0157964.


Science Daily.


disclaimer
zinccode