- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Det kan vara annat än kvarts som gör kolgruvearbetarnas lungor svarta

Kolgruvearbetarnas sorgsna öden har varit ett återkommande tema inom populärkulturen, med ett helt arbetsliv i de mörka gruvorna som ofta gav upphov till bokstavligen svarta lungor. Till exempel sjöng den amerikanska bluegrass-sångerskan Hazel Dickens om deras svåra omständigheter i sången "Black Lung". Det är dock inte bara låtskrivare och författare som har engagerat sig i lungsjukdomarna hos dessa arbetare; även forskare har intresserat sig för dem. Hur ser till exempel det exakta förhållandet ut mellan KOL och interstitiell lungsjukdom (ILD)?

Hazel Dickens sång på Youtube

Det medicinska namnet för de omtalade ”svarta” lungorna är antrakos, en form av ILD som främst observerats hos kolgruvearbetare och som bokstavligen förvandlar lungorna från deras vanliga rosa färg till kolsvarta. Trots att förloppet av de lungsjukdomar som orsakas av exponering för koldamm och kolföroreningar som kvarts och järn har studerats ingående under det senaste århundradet, är det fortfarande oklart vilka komponenter av koldammet som faktiskt orsakar sjukdomen. Tidigare studier hade främst fokuserat på kvarts (en viktig fibrogen komponent i koldamm), men inga systematiska granskningar hade gjorts av den kvartsfria delen av koldamm och utvecklingen av lungsjukdomar.

Danska forskare genomförde därför en systematisk granskning av vad som är känt om sambandet mellan ILD och exponering för den kvartsfria delen av koldamm. Under denna granskning kunde de identifiera 2 945 artiklar. Med strikta urvalskriterier för effekter som enbart kan tillskrivas koldamm kunde endast nio studier inkluderas. Av dessa visade sex studier på en oberoende effekt av den kvartsfria delen av koldamm på utvecklingen och sjukdomsförloppet vid ILD, två studier visade ingen effekt och en studie var ofullständig. Forskarnas slutsats var att trots att de identifierade en oberoende effekt av kvartsfritt koldamm på utvecklingen av ILD, fanns det också en hel del metodologiska begränsningar i deras studie. 

När denna uppföljning har gjorts kan vi måhända få klarhet i exakt vilka partiklar som under flera hundra år orsakat svarta lungor hos kolgruvearbetare.

De danska forskarna framhåller att fortsatta analyser krävs för att belägga resultaten, där arbetare som utsätts för koldamm med ingen eller mycket låg mineralhalt behöver följas upp noggrant. När denna uppföljning har gjorts kan vi måhända få klarhet i exakt vilka partiklar som under flera hundra år orsakat svarta lungor hos kolgruvearbetare, även om svaren kommer för sent för Hazel Dickens generation. 

Referenser:
Christiane Beer, Henrik A. Kolstad, Klaus Søndergaard, Elisabeth Bendstrup, Dick Heederik, Karen E. Olsen, Øyvind Omland, Edward Petsonk, Torben Sigsgaard, David L. Sherson & Vivi Schlünssen (2017) A systematic review of occupational exposure to coal dust and the risk of interstitial lung diseases, European Clinical Respiratory Journal, 4:1, 1264711.

Hazel Dickens sång på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5hvLoEcLBf0


disclaimer
zinccode