- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Är ”lunga på ett chipp” vägen framåt för att testa nya lungmediciner?

Vi är beroende av syre för vår överlevnad, men vad händer om lungorna är så skadade att man bara kan ta några få steg innan man börjar kippa efter andan? Bara tanken är utmattande. I framtiden hoppas forskare från tre nederländska universitet kunna testa läkemedel på ett chip, och för närvarande forskar de om möjligheten att skapa lungvävnad inuti en sådan liten syntetisk enhet. Det må låta futuristiskt, men faktum är att den här tekniken kan komma att bli ett viktigt verktyg för att återställa skadade lungor.

Genom att odla levande lungceller i ett chip får man en liten bit levande vävnad till sitt förfogande.

När vi talar om chip handlar det vanligtvis om datorer, men chip är inte bara ovärderliga för att vi ska kunna läsa vår e-post eller följa med i nyhetsflödet. De kan också vara av stor betydelse för medicinska forskningsändamål, enligt den nederländska forskaren Andre Poot: ”Genom att odla levande lungceller i ett chipp får man en liten bit levande vävnad till sitt förfogande. En vacker dag kan det göra det möjligt att testa läkemedel för att läka skadade lungor.”

lung_on_chip_visual_belung.jpg

Enheten är ungefär en decimeter lång och har tidigare använts för att studera lungfunktionen, då chipet fungerade som en alveol (lungblåsa) som ersätter koldioxid med syre. Dessa enheter kunde dock inte efterlikna den anatomiska utformningen av en alveol, eftersom en mängd platt vävnad applicerades på chipet. För att göra en mer verklighetstrogen kopia av en lungcell utformade Andre Poot och medarbetare celler med klotformiga membran, precis som riktiga alveoler. Det gör det möjligt för forskarna att studera lungprocesserna ännu bättre.

 

Denna ”lunga i chipform” är tänkt att användas för att testa nya läkemedel. Genom att studera aktiviteten hos lungcellerna i denna lilla enhet när nya läkemedel tillförs, hoppas forskarna kunna fastställa reaktionen hos mänskliga alveoler när nya mediciner avsedda att återställa skadad lungfunktion prövas.

Forskarna har som mål att skapa en sådan här ”lunga i chipform” inom fyra år. ”Vi har redan tagit de första stegen”, berättar Andre Poot. ”Först måste lungcellerna växa in vitro och sedan kan vi föra över alveolerna till ett chipp.” Andre Poot och hans kolleger hoppas att i framtiden kunna utveckla en enkel, personlig enhet för varje lungsjuk patient. 

Genom att placera patientens egna celler på ett chip kan vi med större noggrannhet förutsäga eventuella reaktioner på det nya läkemedlet, utan att först behöva tillföra läkemedlen i patientens kropp.

Referens:
Het Longfonds, en nederländsk organisation för lungsjukdomar.
https://www.longfonds.nl/lopende-onderzoeken/long-op-een-chip


disclaimer
zinccode