- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Antifibrotiska läkemedel ger hopp åt IPF-patienter som väntar på lungtransplantation

De flesta av oss kan bara föreställa sig den psykologiska press det innebär att vänta på ett livräddande organ från en donator, medan klockan obarmhärtigt tickar på. En belgisk studie erbjuder en glimt av hopp åt de IPF-patienter som befinner sig i denna obeskrivligt svåra situation. Det är fortfarande endast ett fåtal patienter som genomgår en lungtransplantation och många fler donatorer behövs, men forskning visar nu att antifibrotiska läkemedel i någon mån kan bromsa sjukdomsförloppet i väntan på transplantation.

Lungtransplantation är en behandling för patienter med lungfibros som inte längre svarar på andra behandlingar. Patienter som väntar på en lungtransplantation står inför en mycket osäker och svår tid, då risken är stor för försämrat sjukdomstillstånd eller död. Antifibrotiska läkemedel kan stabilisera sjukdomen, men de är inga botemedel och är förknippade med biverkningar. 

rescue_band_visual_belung.jpg

I syfte att förbättra behandlingen av patienter med IPF utförde dr Isabelle Delanote med flera i belgiska Leuven en studie där man granskade utfallet för IPF-patienter som behandlats med antifibrotiska läkemedel innan de genomgick lungtransplantation. Prövarna observerade inga större biverkningar efter behandlingen, även om viktnedgång förekom. Det viktigaste övergripande resultatet visade att behandling med antifibrotiska läkemedel före transplantation ledde till stabilisering eller måttlig försämring av lungfunktionen. Dessutom var de antifibrotiska läkemedlen inte förknippade med postoperativa komplikationer och ingen patient avled av IPF inom det första året efter transplantation.

Baserat på dessa uppmuntrande resultat har prövarna dragit slutsatsen att behandling av IPF-patienter med antifibrotiska läkemedel före transplantation verkar vara ett säkert och effektivt sätt att bromsa sjukdomsförloppet. Prövarna påpekar dock även att resultaten måste bekräftas i en större, företrädesvis prospektiv studie innan definitiva slutsatser kan dras.

Referens:
Delanite I, Wuyts WA, Yserbyt J, et al. Safety and efficacy of bridging to lung transplantation with antifibrotic drugs in idiopathic pulmonary fibrosis: a case series. BMC Pulm Med 2016; 16: 156.

 


disclaimer
zinccode