- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

IPF: vikten av tidig upptäckt och en multidisciplinär metod

Patienter med interstitiell lungsjukdom (IPF) bör helst få sin diagnos och behandling så tidigt som möjligt. Detta är dock lättare sagt än gjort när det finns så många andra lungsjukdomar med symtom som liknar IPF. Robalo Cordeiro och medarbetare har utformat ett konsensusdokument om diagnos och behandling av IPF, som även ger vägledning i hur man går till väga. De betonar vikten av att öka medvetenheten om IPF och att remittera patienter i god tid. De rekommenderar starkt att erfarna lungläkare, röntgenläkare och patologer samarbetar i ett multidisciplinärt team för att sjukdomen ska kunna diagnostiseras och behandlas på rätt sätt.

consultation_visual_belung.jpg

IPF är en livshotande sjukdom.

IPF är en livshotande sjukdom, så det är oerhört viktigt att upptäcka och remittera IPF-patienter tidigt. Skulle inte du känna dig lugnare om du visste att din husläkare känner igen symtomen på IPF och vid behov remitterar dig till ett team av specialister? De portugisiska experterna instämmer: i konsensusdokumentet betonar de vikten av att öka medvetenheten om IPF-symtom hos allmänläkare. Dessutom bör patienter med IPF-symtom remitteras till ett erfaret team av lungläkare, röntgenläkare och patologer för bedömning och rätt behandling av sjukdomen.

För att man ska kunna ställa diagnosen måste andra kända orsaker till interstitiell lungsjukdom uteslutas. En av de undersökningar som bör utföras vid diagnostiseringen är en särskild avbildningsteknik som kallas HRCT (datortomografi med högupplösande teknik). Denna teknik används för att identifiera typiska förändringsmönster (UIP). Förekomsten av dessa UIP-mönster ger stöd åt IPF-diagnosen. När det råder tveksamhet om förekomsten av dessa mönster kan man ta en lungbiopsi. Men det är inte allt: vid sidan av den standardiserade HRTC-informationen och histopatologin anges i konsensusdokumentet att den multidisciplinära metoden även kräver användning av alla icke-standardiserade data som är tillgängliga för den enskilda patienten, t.ex. bronkoalveolärt lavage (BAL), serologitester och biomarkörer.

När det gäller behandlingen av IPF redogör experterna för icke-farmakologiska behandlingar som andningsrehabilitering, syrgasbehandling och lungtransplantation. De ger även en översikt över de nya läkemedel som nu är tillgängliga för att behandla IPF. Dessa två läkemedel är de första som bromsar sjukdomsutvecklingen. De portugisiska forskarna betonar att behandlingsstrategin bör anpassas till varje enskild patient. Enligt dem är det viktigare att ta hänsyn till hur sjukdomen yttrar sig kliniskt än till mätvärden för lungfunktionen.

Referens:
Robalo Cordeiro C, Campos P, Carvalho L, et al. Consensus document for the diagnosis and treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: Joint Consensus of Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear e Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica. Rev Port Pneumol 2016;22:112-22.


disclaimer
zinccode