- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Sarkoidos: en olöst gåta

Vad är orsaken? Hur kan den botas?

Trots att sarkoidos beskrevs för första gången redan 1877 är det fortfarande mycket vi inte vet om sjukdomen. Vad är orsaken? Hur kan den botas? Och varför försvinner den hos vissa patienter medan den övergår till en kronisk obotlig sjukdom hos andra? Sarkoidos är fortfarande något av ett mysterium.

Sarkoidos är en sällsynt, inflammatorisk sjukdom som innebär att det bildas onormala knutor (så kallade granulom) i olika organ. Det är immunsystemet som angriper kroppens egna organ, till exempel lungor, hjärta, hud, centrala nervsystemet och ögonen. Eftersom sjukdomen kan påverka så många olika organ är symtomen otroligt varierande, allt ifrån trötthet, andfåddhet och feber till ledvärk och dimsyn. Dessutom har vissa patienter inga märkbara symtom alls, medan sarkoidos hos andra kan uppträda helt plötsligt, ge allvarliga symtom och sedan gå tillbaka efter en kort tid. 

4606-boehr-sarcoidosis_zw.png

Hos de flesta patienter uppkommer sarkoidos vid 20–40 års ålder, och kvinnor får diagnosen oftare än män. Diagnosen ställs vanligtvis efter en kroppsundersökning och vissa diagnostiska tester, t.ex. lungröntgen, lungfunktionstest och biopsi.

Trots de många diagnostiska testerna finns det inget känt botemedel för sarkoidos. Patienter med lindriga symtom behöver emellertid inte alltid någon behandling. Om behandling är indikerad används främst kortikosteroider (tex prednison), som dämpar inflammationen. Övriga läkemedel är hydroxiklorokin och immunhämmande läkemedel. Det är ett intressant faktum att de flesta fallen av sarkoidos är självbegränsande: sjukdomen försvinner, ibland till och med utan behandling.

Jag hoppas kunna assistera forskare vid universitetssjukhuset i Leuven i en studie på sarkoidos.

Vissa patienter har ett unikt sätt att hantera sarkoidos, exempelvis den här modiga kvinnan från Belgien. I stället för att kasta in handduken bestämde hon sig för att ta en fil. kand. i biologi. ”Jag hoppas kunna assistera forskare vid universitetssjukhuset i Leuven i en studie på sarkoidos”, förklarar hon. ”Men det är svårt att finansiera den extra hjälpen.” Därför startade hon en gräsrotsfinansiering (crowd funding) för att samla in pengar som kunde betala hennes egen lön! Hon tror dock inte att hon själv ska kunna bli botad från sjukdomen. ”Jag är ganska realistisk ifråga om det. Sarkoidos upptäcktes redan på 1800-talet. Mycket forskning har utförts sedan dess, så jag tror inte att en lösning kommer att uppenbara sig helt plötsligt. Men varje steg framåt är ett steg i rätt riktning.”


disclaimer
zinccode