- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Skydda vägarbetare mot lungskador av asfaltångor

Visste du att vissa typer av arbete kan medföra högre risk för att utveckla lungsjukdom? Asfaltläggning är ett exempel på detta. I en studie som utfördes på vägarbetare från ett stort vägbyggarföretag i Norge fann man att lungfunktionen hos asfaltläggare försämras för varje år. Detta fynd ställer krav på bättre lösningar för att förebygga exponering för asfaltångor.

Alla har vi sett vägunderhållsarbetare och asfaltläggare i arbete. Du kanske tänker att arbete i asfaltångor har en negativ effekt på lungfunktionen. Och du har rätt: exponering för oljedimman i asfaltångor har ibland visat sig överskrida de yrkeshygieniska gränsvärdena i Skandinavien. Oljedimman kan till och med orsaka lungfibros! Därför undersökte Ulvestad och medarbetare försämringen av lungfunktionen hos en grupp asfaltläggare och jämförde dem med en referensgrupp bestående av andra vägarbetare. De undersökte också möjliga tecken på lungsjukdom.

roadworker_visual_belung.jpg

I denna norska studie ingick 75 asfaltläggare och 71 vägunderhållsarbetare, de senare som referensgrupp. Båda grupperna följdes upp i fem år med frågeformulär och årliga lungfunktionsmätningar. Skruvare, dvs de som följer asfaltläggaren och justerar kanter och tjocklek på asfalten, analyserades separat eftersom de är mest exponerade där de går bakom beläggningsmaskinen utan skydd av förarhytten.

Prövarna fann att lungfunktionen försämrades snabbare hos asfaltläggare än hos referensgruppen med vägunderhållsarbetare. Gruppen skruvare uppvisade en ännu större försämring jämfört med de andra asfaltläggarna. Hos tre av skruvarna fann man tecken som associeras med interstitiell lungsjukdom. De hade emellertid tidigare exponerats för kvarts i andra dammiga yrken, vilket skulle kunna vara orsaken till dessa tecken. Ulvestad och medarbetare slår fast att den försämrade lungfunktionen hos asfaltläggare skulle kunna bero på exponeringen för asfaltångor. Dessa fynd ställer krav på bättre tekniska lösningar för att förebygga exponering i denna grupp av vägarbetare.

Referens:
Ulvestad B, Randem BG, et al. Lung function in asphalt pavers: a longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health. 2017;90:63–71.


disclaimer
zinccode