- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Varför fortsätter man att röka när man har en lungsjukdom?

Visste du att en del personer med lungsjukdom fortsätter att röka? Först kan detta verka absurt – varför fortsätta med den här dödliga vanan när lungorna redan har svårt att förse kroppen med livsviktigt syre? Engelska forskare ville hitta en förklaring till varför vissa personer med ”dåliga lungor” inte verkar kunna sluta med sin dödliga vana.

smoking_person_visual_belung.jpg

Sarah Masefield och medarbetare från European Lung Foundation i Sheffield undersökte egenskaper hos rökare med en diagnostiserad lungsjukdom i hela Europa, i syfte att förbättra resultaten när det gäller rökstopp. Forskarna skapade ett nätbaserat frågeformulär med ämnen som perspektiv på att sluta röka, samverkan med sjukvårdspersonal och rekommendationer för att förbättra resultaten när det gäller rökstopp. Frågeformuläret skickades ut på 16 språk via befintliga nätverk för patienter och yrkesverksamma och sociala medier. 

4606-boehr-grafiek_se.png De främsta orsakerna till forskare som inte sluta röka (mer än ett svar kan anges).

Jag tror att om jag slutar röka så skulle hela min värld rasa samman.

Vanliga orsaker till att fortsätta röka visade sig vara: ”Det hjälper mig att hantera stress” (49 %), ”Jag har försökt sluta, men det verkar inte som om jag klarar av det” (43 %) och ”Jag trivs med att röka” (40 %). Gammal vana var den vanligaste ytterligare orsaken, med uppenbart katastroftänkande i vissa fall: ”Jag tror att om jag slutar röka så skulle hela min värld rasa samman.” De som svarade på enkäten hänvisade även till att tobak är beroendeframkallande och många ansåg att sjukvårdspersonalen inte riktigt förstår hur starkt nikotinberoende är och hur svårt det är att sluta.

Enligt forskarna är ett av studiens viktigaste fynd att 67 % av respondenterna hade försökt sluta röka minst en gång under de senaste 12 månaderna och antingen röker mindre (59 %) eller njuter mindre av att röka (52 %) sedan de fick sin diagnos. De menar att detta tyder på en önskan om att sluta röka och ger stöd åt rekommendationen att sjukvårdspersonal bör upprepa sina råd om rökstopp ofta, eftersom det kan finnas en period efter diagnosen när patienten är mer mottaglig för vägledning om rökstopp. 

Referens:
Masefield S, Powell P, Jiménez-Ruiz C, et al. Recommendations to improve smoking cessation outcomes from people with lung conditions who smoke. ERJ Open Res 2016; 2: 00009-2016. 


disclaimer
zinccode