- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

IPF – nya behandlingsmöjligheter ger hopp åt patienter med dödlig sjukdom

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en sjukdom som kan vara dödlig och som kan ha en förödande inverkan på livet för den som drabbas. Det är en kronisk, progressiv lungsjukdom som gör det svårt att andas och försvårar syresättningen. Hur vanlig är sjukdomen? Vad finns det för orsaker och (möjliga) botemedel? I den här artikeln redogör vi för grundfakta om IPF med hjälp av infografik. Vi beskriver även det gällande kunskapsläget avseende ett av de farligaste tillstånden vid IPF: akuta exacerbationer.  

Faktum är att det är mycket svårt att skilja IPF från andra lungsjukdomar, och 50 % av patienterna får fel diagnos.

 

Man uppskattar idag att 14–43 personer per 100 000 invånare lider av IPF, och sjukdomen verkar vara vanligare hos män än hos kvinnor. De vanligaste symtomen är andfåddhet, kronisk torrhosta och klubbfingrar. Klubbfingrar kallas även trumpinnefingrar eftersom fingertopparna blir större och naglarna böjs inåt, vilket får fingrarna att likna trumpinnar. Andra vanliga symtom på IPF är trötthet, svaghet och viktnedgång. Ett symtom som andfåddhet indikerar visserligen att det har med lungorna att göra, men det är inte alls specifikt för IPF. Faktum är att det är mycket svårt att skilja IPF från andra lungsjukdomar, och 50 % av patienterna får faktiskt fel diagnos.

4634-boehr-infographic_belung_a4_se.png

Orsaken till IPF är inte känd, men till riskfaktorerna hör rökning, miljöpåverkan och kroniska virusinfektioner. Sjukdomen kan vara dödlig: 50% av patienterna avlider inom 2–3 år efter diagnosen. Ett mycket allvarligt tillstånd vid IPF är akuta exacerbationer, det vill säga plötsligt uppträdande episoder med avsevärt försämrad lungfunktion. Dödligheten i exacerbationer kan vara så hög som 85 %, med en genomsnittlig överlevnadstid på 3–13 dagar. I en översiktsartikel som publicerats i Journal of Thoracic Disease redogör Maya Juares och medarbetare för några nya lovande behandlingsmöjligheter vid IPF-exacerbationer, bland annat kombinationsbehandling med takrolimus och kortikosteroider, användning av antifibrotiska läkemedel och avlägsnande av vissa immunceller.

 

Referenser:

Juarez MM, Chan AL, Norris AG, Morrissey BM, Albertson TE. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis—a review of current and novel pharmacotherapies. J Thorac Dis 2015;7(3):499-519. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2015.01.17

Boehringer Ingelheims IPF-infografik.


disclaimer
zinccode