- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

King’s Sarcoidosis Questionnaire översatt till nederländska

Visste du att internationellt samarbete är av yttersta vikt inom hälso- och sjukvårdsområdet? Genom att arbeta tillsammans kan länderna hjälpa varandra att optimera vissa aspekter av sjukvården. Ett bra exempel på detta är den översättning som nyligen gjordes av en engelsk sarkoidosenkät till nederländska. Nederländska forskare har genom sin översättning gett det här viktiga dokumentet större spridning. 

filling_out_form_vivisual_belung.jpg

För sjukdomar som sarkoidos är det viktigt att bedöma patienternas hälsa genom att mäta deras livskvalitet.

Sarkoidos är en systemisk inflammatorisk sjukdom som kan påverka alla organ men som oftast (eller åtminstone i viss utsträckning) drabbar lungorna. Sarkoidos innebär att onormala ansamlingar av inflammatoriska celler bildar knölar i lungorna, vilket orsakar andningssvårigheter. För sjukdomar som sarkoidos är det viktigt att bedöma patienternas hälsa genom att mäta deras livskvalitet. På så sätt kan läkare och forskare skapa sig en uppfattning om hur sjukdomen påverkar personernas liv. Resultaten från tester som mäter livskvalitet kan bland annat användas för att jämföra olika behandlingar eller för att undersöka hur patienter svarar på olika läkemedel. 

King’s Sarcoidosis Questionnaire (KSQ) är ett kort frågeformulär som används för att bedöma patienters hälsotillstånd.

Tidigare har KSQ-enkäten endast varit tillgänglig på engelska. Därför översatte Mirjam van Manen (University Medical Center i Rotterdam, Nederländerna) och medarbetare enkäten från engelska till nederländska i enlighet med internationella riktlinjer.

Under översättningsarbetet och patientintervjuerna noterades inga större kulturella skillnader, och de nederländska patienterna ansåg att enkäten var både relevant och lätt att förstå. Forskarna validerade även KSQ-enkäten med hjälp av en nederländsk kohort. Deras studie demonstrerade god begreppsvaliditet för modulen General Health Status (allmänt hälsotillstånd) i den nederländska KSQ-enkäten jämfört med en annan enkät för mätning av livskvalitet, den så kallade WHO Quality of Life-BREF-enkäten. Forskarna anser att översättningen av KSQ till andra språk kan främja ett internationellt samarbete kring mätning, jämförelse och förbättring av livskvaliteten hos patienter med sarkoidos.

Referens:
Van Manen MJG, Wapenaar M, Strookappe B, et al. Validation of the King’s Sarcoidosis Questionnaire (KSQ) in a Dutch sarcoidosis population. Vasc Diffuse Lung Dis 2016; 33: 75–82.


disclaimer
zinccode