- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

IPF: vad är det man mäter för att bedöma livskvalitet?

En analys baserad på av det svenska lungfibrosregistret visar att patienter med lungfibros (IPF) har låg livskvalitet och dåliga kunskaper om sin sjukdom. Livskvaliteten var låg trots att flertalet patienter endast led av mild eller måttlig IPF mätt med forcerad vitalkapacitet (FVC), som är ett mått på lungfunktionen. Det väcker frågan om FVC verkligen är relevant för IPF-patienters livskvalitet.

scientists_visual_belung.png

I en studie som publicerats i European Clinical Respiratory Journal redogör Giovanni Ferrara och medarbetare för implementeringen av ett svenskt nationellt register för IPF under dess första år. Studien visar bland annat att webbaserade verktyg kan implementeras snabbt och användas för att besvara viktiga frågor inom hälso- och sjukvården på nationell nivå. Patientegenskaperna i det svenska registret visade sig vara likartade de som har rapporterats i andra register och studier. Patientåldern var 47–86 år, med en medianålder på 70 år vid diagnosen. En stor andel av patienterna var före detta rökare.

Ett av de mest slående resultaten i studien var att trots att majoriteten av patienterna i registret hade mild eller måttlig IPF, så var deras livskvalitet låg. Bedömningen av sjukdomens allvarlighetsgrad baseras på FVC-värdet, som mäter lungfunktionen. Enligt forskarna stödjer dessa resultat en pågående debatt som ifrågasätter värdet av FVC för bedömning och uppföljning av patienter med IPF. Kan det vara så att total lungkapacitet och diffusionskapacitet för kolmonoxid korrelerar bättre med livskvalitet? Faktum är att det australiensiska IPF-registret inte visade någon korrelation mellan FVC och livskvalitet.

Livskvalitet är något som måste tas på största allvar och som därför behöver studeras närmare. Med större patientunderlag och prospektiva, longitudinella studier hoppas forskarna kunna avgöra vilka parametrar och effektmått som korrelerar bäst med livskvalitet och sjukdomsuppfattning, för att på så sätt förbättra förståelsen för hur varje enskild patient upplever sin situation.


Referens:
European Clinical Respiratory Journal 2016, 3: 31090


disclaimer
zinccode