- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Förenkla den medicinska informationen till lungpatienter

Vet du om att en tredjedel av lungpatienterna i Nederländerna inte helt kan förstå medicinsk information på nätet? Detta alarmerande faktum avslöjades i en nyligen genomförd undersökning bland dessa patienter. Som ett resultat av undersökningen förespråkar en nederländsk förening för lungpatienter mer praktiskt stöd till personer med låg hälsokompetens.

couple_visual_belung.png

Hälsokompetens innebär att man klarar av att hitta, läsa, förstå och använda hälsovårdsinformation. Dessa färdigheter är mycket viktiga eftersom de gör det möjligt för individen att fatta lämpliga hälsobeslut och följa behandlingsanvisningar. NIVEL, ett nederländskt forskningsinstitut, har visat att många lungpatienter har svårt att hitta och förstå medicinsk information på nätet. Många patienter har dessutom svårt att bedöma om informationen är trovärdig och relevant för deras egen situation.

Enligt Hendrien Witte, ledare för patientföreningen för den nederländska lungfonden, vill lungpatienter ta ansvar för sin egen sjukdom. ”Människor vill fatta egna beslut om sin behandling”, säger Witte. ”Men för att kunna fatta bra beslut behövs goda kunskaper. Idag finns det inte tillräckligt med lättförståelig information för lungpatienter.”

Utöver svårigheter med att förstå information på nätet har en del lungpatienter även svårt att förstå bruksanvisningar för läkemedel, följa läkarnas instruktioner och fylla i medicinska blanketter. Mot denna bakgrund vill den nederländska lungfonden skapa praktiska stöd för personer med låg hälsokompetens. Det vill de göra genom att ta fram skräddarsytt informationsmaterial som ska utvecklas i samarbete med patienter under de kommande åren. 

Referens:
Longpatiënt kan informatie niet goed inschatten


disclaimer
zinccode