- Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Finns det en patientorganisation för IPF/ILD i ditt land?

Patientföreningar för IPF

Vet du om att det finns en särskild patientförening i ditt land för personer med lungfibros? Den har som mål att stödja patienter med lungfibros, särskilt idiopatisk lungfibros, och deras familjer. De vill också öka medvetenheten, tidigarelägga diagnosen och öka informationen om sjukdomen. På webbplatserna för nedanstående patientföreningar finns information om IPF, hur diagnosen ställs och hur sjukdomen behandlas. På de flesta webbplatser erbjuds även tillfällen att delta i möten eller diskussioner för att dela erfarenheter. Dessutom kan du få praktiska råd och stöd från likasinnade och du kan själv stödja andra.

Patientföreningar för sklerodermi

Vet du om att det finns en särskild patientförening i ditt land som ger råd och stöd åt personer som lider av olika typer av sklerodermi? Föreningarna nedan har som mål att hjälpa, informera och stödja dig i din kamp mot sklerodermi. De har ett nära samarbete med läkare för att främja forskning om orsaker till och behandling av sklerodermi och för att öka kunskapen om och erkännandet av sjukdomen. I en del länder anordnar patientföreningarna nationella möten som du kan delta i och diskussionsforum där du kan utvidga ditt sociala nätverk och dela erfarenheter med likasinnade.

Patientföreningar för sällsynta sjukdomar

Vet du om att det finns en särskild patientförening i ditt land för sällsynta sjukdomar? Den har som mål att representera dina intressen och förbättra dina levnadsförhållanden. Medlemmarna i föreningen vill hjälpa dig att förstå din sjukdom bättre, men försöker även öka medvetenheten om sällsynta sjukdomar och stimulera vetenskaplig forskning. 
De flesta av föreningarna nedan är paraplyorganisationer för mindre föreningar för specifika sjukdomar. På webbplatserna kan du hitta information om många olika sällsynta sjukdomar och länkar till webbplatser för just din sjukdom.


disclaimer
zinccode