Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Om oss

BELUNG är en internationell nättidskrift som är planerad att ges ut flera gånger om året. Den handlar om interstitiella lungsjukdomar (ILD), en grupp lungsjukdomar som påverkar vävnaden och utrymmet runt lungblåsorna, det så kallade interstitiet.

Vem riktar sig BELUNG till?

BELUNG är till för alla! Genom BELUNG vill vi nå ut till personer inom alla områden, från dem som inte vet så mycket om ILD till världsledande experter. Vi är övertygade om att vi kan göra en stor insats för ILD-patienter genom att sammanföra personer med olika bakgrund. De kan alla dela med sig av sina erfarenheter av ILD och på så sätt öka varandras kunskap. Kort sagt, BELUNG är viktig läsning för alla med ett personligt, yrkesmässigt eller allmänt intresse för ILD.

Varför BELUNG?

Det finns en hel del kunskap om andra lungsjukdomar (t.ex. KOL och astma), men inte om ILD och därför är medvetenheten om ILD mycket låg. Det kan vara till stor nytta för ILD-patienter att sin öka kunskap om sjukdomen. BELUNG har som mål att skapa medvetenhet genom att utbilda personer om denna sjukdom, som fortfarande är helt okänd för många av dem som får diagnosen.

Vad kan jag läsa om i BELUNG?

Varje nytt nummer är späckat med intervjuer med personer som på något sätt berörs av ILD. Allt från patienter och vårdpersonal till patientorganisationer, myndigheter och familjemedlemmar. Alla som berörs av ILD är välkomna att bidra, eftersom ett av de viktigaste målen med BELUNG är att sprida information om och erfarenheter av sjukdomen. Varje nummer innehåller dessutom artiklar som förklarar vetenskapliga begrepp, redogör för forskningsfynd och kommenterar de senaste nyheterna i ILD-världen.

Tidskriften BELUNG ges ut av Boehringer Ingelheim, ett läkemedelsföretag som aktivt söker kunskap om orsaken till interstitiella lungsjukdomar, kunskap som i slutänden kan användas för att utveckla nya behandlingsalternativ för patienter som lider av dessa sjukdomar.


disclaimer
zinccode