Belung Magazine
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din webbläsarupplevelse. Genom att använda den här sidan godkänner du användningen av dem Okej jag håller med Nej, ge mig mer info

Ansvarsfriskrivning

Användning

Allt innehåll på denna webbplats ägs av Boehringer Ingelheim-koncernen och skyddas av upphovsrätten. Tillstånd att använda dokument (t.ex. vitböcker, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från denna webbplats beviljas under förutsättning att (1) detta meddelande visas på alla kopior samt att både copyright och denna tillåtelse visas, (2) användningen av sådana dokument från denna webbplats är avsedd för informations-, medialt och icke-kommersiellt eller personligt bruk, och inte kopieras eller publiceras på någon nätverksdator eller i kommersiella medier, och (3) inga ändringar i dokumenten görs. Användning för något annat ändamål är uttryckligen förbjudet och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelse kommer att leda till åtal.

Tillståndet ovan omfattar inte användning av den design eller layout som används på webbplatsen inIPF.com, boehringer-ingelheim.com eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av något av företagen i Boehringer Ingelheim-koncernen. Design och layout på dessa webbplatser skyddas av lagar avseende upphovsrätt, utstyrsel, varumärke, orättvis konkurrens och andra lagar, och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Vare sig varumärken, utstyrslar, logotyper, grafik, ljud eller bilder från någon av Boehringer Ingelheims webbplatser får kopieras eller återges såvida detta inte uttryckligen tillåts av det specifika Boehringer Ingelheim-företag som äger dessa rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer gör dock inga utfästelser om lämpligheten i de uppgifter som ingår i de dokument och tillhörande bilder som publiceras på denna webbplats för något ändamål. Alla sådana dokument och tillhörande grafik tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor när det gäller denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. All åtkomst till och användning av dess innehåll sker på egen risk för användaren. Under inga omständigheter får enheter inom Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer hållas ansvariga för några speciella, indirekta eller följdskador eller några som helst skador till följd av förlust av användning, data eller vinst, vare sig det gäller kontraktsbrott, försumlighet eller annan olaglig verksamhet, till följd av eller i samband med användning eller tillämpande av uppgifter från denna webbplats.

Dokument om läkemedel är inte avsedda att användas som alternativ till konsultation med sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad personal. Ta kontakt med sjukvården om du behöver råd om ett specifikt hälsoproblem.

De dokument och tillhörande bilder som publiceras på denna server kan innehålla tekniska felaktigheter och tryckfel. Informationen uppdateras regelbundet. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller förändringar i den/de produkt(er) och/eller program som beskrivs här.

Information om mjukvara, dokument och tjänster på denna webbsida

Under inga omständigheter får enheter inom Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer hållas ansvariga för några speciella, indirekta eller följdskador eller några som helst skador till följd av förlust av användning, data eller vinst, vare sig det gäller kontraktsbrott, försumlighet eller annan olaglig verksamhet, till följd av eller i samband med användning eller tillämpande av uppgifter från denna webbplats.

Länkar till webbplatser tillhörande tredje part

Om du följer dessa länkar lämnar du Boehringer Ingelheims webbplats. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Boehringer Ingelheim Corporation och ingen enhet i Boehringer Ingelheim-koncernen är ansvarig för innehållet i någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats eller för ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Inte heller ansvarar någon enhet inom Boehringer Ingelheim-koncernen för webbutsändningar eller någon annan form av överföring av data från någon länkad webbplats. Dessa länkar tillhandahålls endast för att förenkla informationssökningen, och införandet av en länk innebär inte att Boehringer Ingelheim-koncernen har godkänt webbplatsen.

Copyright

© 1999-2015 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany. Alla rättigheter förbehålles.

Varumärkesinformation

Namnen på verkliga företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Användningen av dessa varumärken, firmanamnet Boehringer Ingelheim och företagets logotyp är, utöver vad som tillåts häri, uttryckligen förbjudet och kan vara i strid med lagen.

Frågor och feedback

Frågor och annan feedback till Boehringer Ingelheim via denna webbplats bör inte innehålla frågor om personliga hälsofrågor eller om specifika receptbelagda produkter; dessa bör istället riktas till sjukvårdspersonal. Om någon användare av dessa dokument svarar med information, inklusive återkopplingsdata, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande angående innehållet i sådana handlingar, ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och Boehringer Ingelheim-koncernen ska inte ha några skyldigheter av något slag avseende sådan information utan vara fri att återge, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan begränsning.

Din användning av denna webbplats kan registreras. Boehringer Ingelheim-koncernen har rätt att använda informationen för statistiska utvärderingar, för att säkerställa en störningsfri service och att förbättra våra webbplatser. Använd inte den här tjänsten om du inte kan acceptera denna policy. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.


disclaimer
zinccode